Άρθρα  π - Astrology

(Για περισσότερες πληροφορίες και άρθρα κάνετε κλικ ΕΔΩ…)

 

 

 

---

 

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ π – ASTROLOGY

Ουδέτερα στοιχεία και σύγκλιση των δύο πόλων

 

 

Η πιο σωστή προσέγγιση στην ερμηνεία (είτε για την ανάλυση ενός γενέθλιου χάρτη, είτε για να βρούμε το τι θα συμβεί / γεγονότα κλπ) είναι η ακριβώς αντίθετη απ’ αυτήν που χρησιμοποιήσαμε μέχρι τώρα. Δηλαδή ξεκινάμε πρώτα από τα ουδέτερα – πιο ισορροπημένα χαρακτηριστικά των συμβόλων και μετά κοιτάζουμε το πώς θα εκφραζόταν αυτά τα χαρακτηριστικά πιο ακραία.

 

Αυτό γίνεται σε τρία στάδια – βήματα…

 

Α) Βασικές – ουδέτερες ερμηνείες

Γενικές τάσεις εποχής – Μη εκδηλωμένες ενέργειες

 

Τα ουδέτερα χαρακτηριστικά και οι βαθύτερες ερμηνείες των συμβόλων μας δείχνουν τις μη εκδηλωμένες (ακόμα) ενέργειες της εποχής (τις γενικές τάσεις που υπάρχουν). Απ’ αυτές τις ενέργειες θα υλοποιηθούν βέβαια και θα πάρουν συγκεκριμένη μορφή κάποια γεγονότα. Για να πραγματοποιηθεί όμως το οτιδήποτε πρέπει να υπάρχει μια αιτία (ένας λόγος). Στην πρώτη αυτή φάση δεν μας ενδιαφέρει να βρούμε ούτε την αιτία, αλλά ούτε και την πιθανή έκβαση των γεγονότων. Αυτά θα τα δούμε αργότερα, στη συνέχεια της ανάλυσης.

 

Αρχικά λοιπόν βρίσκουμε τις βαθύτερες ερμηνείες των συμβόλων, χωρίς τις περιττές φορτίσεις που έχουν οι πιο ακραίες / περιφερειακές ερμηνείες. Προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο αντικειμενικοί και να μην παίρνουμε θέση (αυτό είναι «καλό» ή «κακό», «σωστό» ή «λάθος» κλπ). Βέβαια αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε τελείως, γιατί πάντα θα υπάρχουν διάφορες φορτίσεις, ανάλογα με το εξελικτικό μας στάδιο, τον βαθμό συνειδητότητας μας και τις εμπειρίες που έχουμε βιώσει – αλλά με λίγη καλή θέληση και λίγη καλή αποστασιοποίηση μπορούμε να τα καταφέρουμε (στο μέτρο του δυνατού). Επίσης δεν επιχειρούμε σ’ αυτό το στάδιο να φτιάξουμε κάποιο σενάριο ή μυθοπλασία. Αυτό δεν είναι και τόσο δύσκολο, γιατί οι βαθύτερες ερμηνείες δεν μας κατευθύνουν έτσι κι αλλιώς σε κάτι τέτοιο (τα σενάρια και οι μυθοπλασίες φτιάχνονται πάντα με τις ακραίες ερμηνείες). Τέλος ερμηνεύουμε τα σύμβολα ή τους συνδυασμούς συμβόλων ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ  – χωρίς να προσπαθούμε να κάνουμε σύνθεση, να τα συνδυάσουμε, ή να κάνουμε αναφορές στο παρελθόν (επειδή ο Δίας είναι εκεί και ο Κρόνος κάνει αυτό κι εκείνο, άρα… / την προηγούμενη φορά που ο Κρόνος κι ο Πλούτωνας σχημάτισαν αυτήν την όψη, έγινε… κλπ). Κι αυτό γιατί αν αρχίσουμε να κάνουμε συνδυασμούς ή σύνθεση ή να αναφερόμαστε στο παρελθόν - τότε αναπόφευκτα θα πάμε σε σενάρια, πράγμα που όπως εξηγήσαμε δεν επιθυμούμε σ’ αυτή τη φάση.

 

Εξετάζοντας τις ουδέτερες – μη φορτισμένες ερμηνείες – είναι πιο εύκολο να δούμε τι θέλει να πει το Σύμπαν γι αυτήν την εποχή. Ποιες είναι οι ενέργειες που θα υλοποιηθούν με κάποιον τρόπο και το τι θα αντιμετωπίσουμε γενικά αυτό το διάστημα. Κι αυτό – για την αρχή τουλάχιστον - είναι υπεραρκετό 

 

 

Β) Ένα πρώτο επίπεδο ερμηνείας – Ανισορροπία και σύγκλιση

Λόγος υλοποίησης στο φυσικό πεδίο

 

Όπως είπαμε για να υλοποιηθεί το οτιδήποτε πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος. Αυτό μας το δείχνουν οι βασικές αρχές του φυσικού νόμου. Ο φυσικός νόμος λέει ότι τα πάντα βρίσκονται ήδη ισόποσα σε ισορροπία. Αν για κάποιο λόγο η ισορροπία έχει «διαταραχθεί» (αν υπερισχύει φαινομενικά ο ένας από τους δύο πόλους), τότε προκαλούνται κάποια γεγονότα, έτσι ώστε ο «αντίθετος» πόλος (ο οποίος πάλι φαινομενικά απωθείται και δεν εκφράζεται) να έρθει στην επιφάνεια. Μ’ άλλα λόγια, για να προκληθεί το οποιοδήποτε γεγονός («ευχάριστο» ή «δυσάρεστο» όπως υποκειμενικά κρίνει το Εγώ μας), πρέπει να υπάρχει κάποιου είδους ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Ο πόλος που βρίσκεται σε «υπερβολή» πάντα θα έλκει ισόποσα τον πόλο που βρίσκεται σε «έλλειψη» με σκοπό την σύγκλιση και την επίτευξη ισορροπίας. Όσο πιο ακραία εκφράζεται ο ένας πόλος, τόσο πιο ακραία θα ενεργοποιείται και ο απέναντι πόλος. Έχοντας αυτήν την απλή αρχή στο μυαλό μας, προχωράμε σ’ ένα πρώτο επίπεδο ερμηνείας και φτιάχνουμε κάποια γενικά και υποτυπώδη σενάρια (χωρίς να προχωράμε πάλι σε πιο συγκεκριμένες μορφές υλοποίησης ή πιθανής έκβασης των γεγονότων).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τον  Φυσικό νόμο, μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ 

 

 

 

 

 

Παίρνοντας λοιπόν ξεχωριστά κάθε μια από τις ουδέτερες εκφράσεις και τις βασικές και βαθύτερες ερμηνείες που βγάλαμε προηγουμένως, αρχίζουμε και εφαρμόζουμε τις αρχές του φυσικού νόμου - κάνοντας υποθέσεις για το τι θα γίνει αν υπερισχύει ο ένας ή ο άλλος πόλος (ΠΟΥ υπάρχει ανισορροπία και ΠΩΣ μπορεί να επιτευχθεί η ισορροπία και η σύγκλιση των δυο πόλων). Εξετάζουμε ΚΑΙ τα δύο σενάρια (υπερβολή του πόλου Α, έλλειψη του –Α / υπερβολή του –Α, έλλειψη του Α), χωρίς να παίρνουμε θέση για το ποιο από τα δύο θα υλοποιηθεί τελικά.

 

Σ’ αυτή τη φάση λοιπόν έχουμε μια πρώτη – έστω και γενική – εικόνα για το τι πρόκειται να υλοποιηθεί, αν και δεν ξέρουμε ακόμα τις συγκεκριμένες εκφράσεις και τους τρόπους που θα γίνει αυτό. Επίσης γνωρίζουμε το ΓΙΑΤΙ θα υλοποιηθεί κάτι, όπως και το ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ για να ισορροπήσουν οι φαινομενικά «ανισόρροπες» ενέργειες. 

 

 

 

Γ) Η συνέχεια – Περισσότερο «ακραίες» ερμηνείες

Συγκεκριμένες μορφές υλοποίησης – Γεγονότα

 

Τέλος, μπορούμε αν θέλουμε ν’ αρχίσουμε να λαβαίνουμε υπόψη μας τις πιο ακραίες και «φορτισμένες» ερμηνείες των συμβόλων, σε μια προσπάθεια να δούμε πως θα υλοποιηθούν οι γενικές τάσεις της εποχής και ποια είναι τα πιθανά σενάρια – γεγονότα που μπορεί να συμβούν (ή που έχουν συμβεί ήδη – αν εξετάζουμε διελεύσεις του παρελθόντος). Κι ενώ είναι «εκπαιδευτικά» χρήσιμο να το κάνουμε αυτό για το παρελθόν για να δούμε πως λειτουργούν τα σύμβολα και τι μορφές μπορούν να πάρουν ή πως μπορεί να εκφραστούν στην πράξη τα πολυεπίπεδα χαρακτηριστικά τους, για το μέλλον μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε. Όπως έχουμε πει, όσο περισσότερο αναλύουμε και προσθέτουμε κι άλλες περιφερειακές και «φορτισμένες» (θετικά ή αρνητικά) ερμηνείες των συμβόλων ή όσο πιο πολύ συνδυάζουμε τις ερμηνείες– τόσο πιο πολύ θα αρχίσουν να βγαίνουν υποθετικά και αμφίβολα σενάρια, ιστορίες και μυθοπλασίες, για τις οποίες δεν μπορεί να είμαστε ποτέ σίγουροι ότι θα πραγματοποιηθούν έτσι όπως τις σκεφτήκαμε.

 

Για τον λόγο αυτό, στην π – Astrology συνήθως καλυπτόμαστε αρκούντως ικανοποιητικά κάνοντας μόνο τα δύο πρώτα βήματα (ιδιαίτερα για τις μελλοντικές διελεύσεις), ενώ αν κάποια στιγμή θελήσουμε να προχωρήσουμε και στο τρίτο βήμα, το κάνουμε αφενός με επιφύλαξη και αφετέρου ποτέ δεν προτείνουμε ένα συγκεκριμένο σενάριο σαν το μόνο πιθανό ή «σωστό».

 

 

Για παράδειγμα για τον Κρόνο σε συζυγία με τον Πλούτωνα ή  τον Πλούτωνα στον Αιγόκερω κάποιες ουδέτερες ερμηνείες ή βαθύτερα νοήματα είναι: «Υπευθυνότητα και ωριμότητα, όσον αφορά τον έλεγχο» ή «Υπευθυνότητα και ωριμότητα, όσον αφορά τα κόμπλεξ, τους φόβους και τα απωθημένα μας» ή «Μετασχηματισμός και αλλαγές στην εργασία και την καριέρα» ή «Μετασχηματισμός και αλλαγές στην ιεραρχία ή την άσκηση εξουσίας» ή «Υπεύθυνη διαχείριση όσον αφορά τους κοινούς πόρους και τα οικονομικά» κλπ κλπ. Τόσο απλά. Ουδέτερες ερμηνείες, χωρίς να διακρίνουμε και να ερμηνεύουμε κάτι ως «καλό» ή ως «κακό» (το ίδιο κάνουμε ανεξαρτήτως του αν έχουμε «θετικούς» ή «αρνητικούς» συνδυασμούς, όψεις ή σύμβολα). Ούτε καταστροφές θανάτους λιμούς και καταποντισμούς (Πλούτωνας), ούτε εμπόδια αναβολές αναποδιές και προβλήματα (Κρόνος). Αυτά όπως είπαμε έρχονται μετά, όταν θα αρχίσουμε να αναλύουμε περισσότερο και να βρίσκουμε τις ακραίες εκφράσεις των συμβόλων.

 

Συνεχίζοντας κάνουμε υποθέσεις για το τι θα γίνει αν υπερισχύει ο ένας ή ο άλλος πόλος. Για παράδειγμα για την ερμηνεία «Υπευθυνότητα και ωριμότητα, όσον αφορά τον έλεγχο» συνεχίζουμε ως εξής. Τι σημαίνει αυτή η πρόταση; Σημαίνει να γίνουμε πιο υπεύθυνοι και να ωριμάσουμε όσον αφορά το πώς ελέγχουμε τα πράγματα. Μ’ άλλα λόγια αν προσπαθούμε υπερβολικά να ελέγξουμε τα πάντα, θα γίνει κάτι το οποίο θα μας «αναγκάσει» να χάσουμε (έστω προσωρινά) τον έλεγχο. Να δούμε ότι δεν μπορούμε να ελέγχουμε συνεχώς το καθετί. Να μάθουμε να αφηνόμαστε στο ότι γίνεται κλπ. Αν από την άλλη χάνουμε διαρκώς τον έλεγχο, θα πρέπει να μάθουμε να μην τα παρατάμε και να βρούμε την δύναμη έτσι ώστε να πάρουμε τον έλεγχο της ζωής μας στα χέρια μας. Αν πάρουμε την ερμηνεία «Υπευθυνότητα και ωριμότητα, όσον αφορά τα κόμπλεξ, τους φόβους και τα απωθημένα μας» και το αναλύσουμε λίγο περισσότερο, έχουμε στο ένα άκρο αυτούς που αρνούνται να δουν και να αντιμετωπίσουν τους φόβους τους (άρα θα «αναγκαστούν» από τα γεγονότα να το κάνουν), ενώ στο άλλο άκρο αυτούς που φοβούνται με το παραμικρό και θα πρέπει να αντιμετωπίσουν πιο ψύχραιμα το ότι τους συμβαίνει κλπ κλπ. Και συνεχίζουμε να ερμηνεύουμε με το ίδιο στυλ όλες τις υπόλοιπες ουδέτερες ερμηνείες που βρήκαμε αρχικά.

 

 

 

 

Τέλος, αν συνεχίσουμε να αναλύουμε και να λαβαίνουμε όλο και πιο πολύ υπόψη μας τα ακραία χαρακτηριστικά των συμβόλων, θα αρχίσουμε να «πιάνουμε» κάποια από τα θέματα που κυριάρχησαν στις δύο παραλλαγές του σεναρίου που περιγράψαμε προηγουμένως (αντιμετώπιση των φόβων και των απωθημένων μας, προσπάθεια χειραγώγησης και ελέγχου ή χάσιμο του ελέγχου, υπερβολικά αυταρχική εξουσία κλπ).

 

Σε κάθε περίπτωση δεν ξεχνάμε ότι ισόποσα ενεργοποιείται και ο απέναντι πόλος. Για παράδειγμα με τον Πλούτωνα στον Αιγόκερω έχει ενεργοποιηθεί ταυτόχρονα και ο Καρκίνος, άρα «παίζει» όλος ο άξονας (εργασία - καριέρα, σπίτι - οικογένεια κλπ). Ή ο Κρόνος σε συζυγία με τον Πλούτωνα (= Σκορπιός / 8ος ) έχει ενεργοποιήσει και όλα τα στοιχεία του Ταύρου / 2ου (θέματα ασφάλειας, αξιών, οικονομικά κλπ). Είναι δηλαδή σαν να είχαμε τον Κρόνο στον Ταύρο ή τον Κρόνο στον 2ο . Με τον ίδιο τρόπο ερμηνεύουμε και όλα τα υπόλοιπα σύμβολα ή τους συνδυασμούς τους.

 

2020 – 2021

 

Τον κόσμο αυτήν την περίοδο θα τον απασχολήσουν μερικά (ή και όλα) από τα παρακάτω θέματα. Δεν θα βιώσουμε οι πάντες όλα τα θέματα αυτά. Μερικά από αυτά θα απασχολήσουν κάποιους περισσότερο και κάποιους λιγότερο (ή και καθόλου). Όλα εξαρτώνται από τις ατομικές διελεύσεις του καθενός. Σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο είναι να δούμε που υπάρχει ανισορροπία (απώθηση ή υπερβολική ταύτιση / έλλειψη ή υπερβολή) και να προσπαθήσουμε να επιφέρουμε ένα είδος σύγκλισης ή ισορροπίας ανάμεσα στους δύο πόλους.

 

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ / ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ:

Πληγές – άρα και ανάγκη θεραπείας – στα ζητήματα του δίπολου Κριού / Ζυγού (θέματα σχέσεων, αυτοπεποίθησης, επίτευξης στόχων, ελευθερίας κινήσεων, έκφρασης του θυμού, έντονα φαινόμενα προβολών όπου κατηγορούμε τους άλλους για κάτι ενώ και εμείς κάνουμε τα ίδια κλπ). Αν υπάρχει υπερβολική εξάρτηση, θα πρέπει να μάθουμε να στεκόμαστε στα πόδια μας και να μην εγκαταλείπουμε τους στόχους μας – ενώ αν κοιτάζουμε εγωιστικά το συμφέρον μας χωρίς να δίνουμε σημασία στην γνώμη των άλλων, θα πρέπει να μάθουμε να κάνουμε πίσω, να ισορροπούμε τα θέλω μας με τα θέλω και τις ανάγκες των άλλων, να μην αποφεύγουμε τις σχέσεις και τη δέσμευση κλπ κλπ.

 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΚΒΑΣΕΙΣ – ΓΕΓΟΝΟΤΑ – ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ:

Αν τώρα συνεχίσουμε την ανάλυση, λαβαίνοντας υπόψη μας τις περισσότερο φορτισμένες και ακραίες περιφερειακές ερμηνείες, θα καταλήξουμε σε κάποια πιθανά σενάρια και γεγονότα, όπως αυτά που αναφέραμε στην 1η μέθοδο (πληγές και τραύματα στις σχέσεις και τις συνεργασίες μας, στην ελευθερία της έκφρασης και της δράσης μας, εμπόδια στην επίτευξη των στόχων μας κλπ).

 

Εκτός από αυτά που αναλύσαμε στο παράδειγμα προηγουμένως, αναφέρουμε παρακάτω ένα ακόμα από τα θέματα που προκύπτουν απ’ αυτόν τον συνδυασμό…

 

ΒΑΣΙΚΕΣ / ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ:

«Μετασχηματισμός και αναγέννηση σε θέματα εξωστρέφειας» - Αν ασχολούμαστε υπερβολικά με την θέση και το πρόσωπο που δείχνουμε στην κοινωνία (κοινωνικό στάτους – καριέρα κλπ), θα πρέπει να στραφούμε εσωτερικά και να αναθεωρήσουμε τη σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας, ενώ αντίθετα αν είμαστε πολύ εσωστρεφείς και εξαρτόμαστε από το σπίτι ή την οικογένεια μας, θα πρέπει να ενηλικιωθούμε και να σταθούμε στα πόδια μας κλπ κλπ.

 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΚΒΑΣΕΙΣ – ΓΕΓΟΝΟΤΑ – ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ:

Αν τώρα συνεχίσουμε την ανάλυση, λαβαίνοντας υπόψη μας τις περισσότερο φορτισμένες και ακραίες περιφερειακές ερμηνείες, θα καταλήξουμε σε κάποια πιθανά σενάρια και γεγονότα, όπως αυτά που αναφέραμε στην 1η μέθοδο (προσπάθεια ελέγχου και χειραγώγησης των μαζών από τα κέντρα εξουσίας, αόρατοι και ορατοί εχθροί που προσπαθούν να μας καταστρέψουν και να μας πάρουν τον έλεγχο, μετασχηματισμός και αλλαγές συχνά με βίαιο ή «υποχθόνιο» τρόπο στην εργασία και την καριέρα μας κλπ κλπ).

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ / ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ:

Ενεργοποιούνται κάποια από τα θέματα του δίπολου Αιγόκερως - Καρκίνος. Θέματα εργασίας και καριέρας, θέματα οικογένειας και σπιτιού, έκφραση των συναισθημάτων (ψυχρότητα ή υπερβολικός συναισθηματισμός), θέματα εξωστρέφειας – εσωστρέφειας (να αποφύγουμε ή να έρθουμε σε επαφή με τον εσωτερικό μας κόσμο), θέματα ενηλικίωσης και ωριμότητας, θέματα υπευθυνότητας ή ανευθυνότητας, ζητήματα οργάνωσης και δομής της ιεραρχίας - εξουσίας κλπ, ζητήματα με γονείς (πατριαρχία – μητρότητα) κλπ. Σε κάθε περίπτωση όπου υπάρχει μεγάλη ανισορροπία θα έλκουμε σαν γεγονότα ζητήματα από τον απέναντι πόλο: από την ανευθυνότητα προς την ενηλικίωση, από την υπερβολική έκφραση των συναισθημάτων στην ψύχραιμη αντιμετώπιση των καταστάσεων, από την υπερβολική κριτική στο να δεχόμαστε και να αγαπάμε τον εαυτό μας ως έχει κλπ κλπ  (ή τα αντίθετα αυτών).

 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΚΒΑΣΕΙΣ – ΓΕΓΟΝΟΤΑ – ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ:

Αν τώρα συνεχίσουμε την ανάλυση, λαβαίνοντας υπόψη μας τις περισσότερο φορτισμένες και ακραίες περιφερειακές ερμηνείες, θα καταλήξουμε σε κάποια πιθανά σενάρια και γεγονότα, όπως αυτά που αναφέραμε στην 1η μέθοδο (κατάχρηση εξουσίας, άκαμπτες και τυραννικές ιεραρχίες και δομές, αυστηρότητα ακαμψία και κριτική, πατρονάρισμα, ψυχρότητα και μη έκφραση των συναισθημάτων, υπέρ – υπευθυνότητα κλπ κλπ).

 

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ / ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ:

Φωτίζονται ή μεγεθύνονται όλα τα ζητήματα του δίπολου Αιγόκερω - Καρκίνου. Άλλα θέματα είναι: «υπευθυνότητα και ωριμότητα, όσον αφορά τις ιδεολογίες και τα πιστεύω μας» (= να δεχόμαστε την αλήθεια τις ιδεολογίες και τα πιστεύω των άλλων – χωρίς να είμαστε απόλυτοι και φανατικοί), «ενηλικίωση και σοφία, όσον αφορά τον τρόπο που επεκτεινόμαστε ή συνθέτουμε τις γνώσεις για να βρούμε την αλήθεια», «μαθαίνουμε περισσότερα για το πώς να διαχειριστούμε τα θέματα ιεραρχίας και εξουσίας», «πραγματοποίηση και υλοποίηση των ιδεολογιών και των θεωριών – πιστεύω μας» κλπ κλπ. Σε κάθε περίπτωση όπου υπάρχει μεγάλη ανισορροπία θα έλκουμε σαν γεγονότα ζητήματα από τον απέναντι πόλο: από τον φανατισμό στο να σεβόμαστε τις ιδεολογίες και τις απόψεις των άλλων, από τις θεωρίες στην πρακτική εφαρμογή των όσων πιστεύουμε, από την συλλογή πληροφοριών στην σύνθεση και την γνώση της αλήθειας κλπ κλπ  (ή τα αντίθετα αυτών).

 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΚΒΑΣΕΙΣ – ΓΕΓΟΝΟΤΑ – ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ:

Αν τώρα συνεχίσουμε την ανάλυση, λαβαίνοντας υπόψη μας τις περισσότερο φορτισμένες και ακραίες περιφερειακές ερμηνείες, θα καταλήξουμε σε κάποια πιθανά σενάρια και γεγονότα, όπως αυτά που αναφέραμε στην 1η μέθοδο (απόλυτες απόψεις και δογματισμός, κριτική και αυστηρότητα απέναντι σε όσους δεν συμφωνούν μαζί μας κλπ κλπ).

 

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ / ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ:

Αυτή την εποχή το συλλογικό «κάρμα» του κόσμου (το τι θα απασχολήσει την ανθρωπότητα γενικά) είναι γύρω από τα θέματα του δίπολου Τοξότης - Δίδυμοι. Θέματα επικοινωνίας, σύνθεσης των πληροφοριών και των γνώσεων με σκοπό την εύρεση της «Αλήθειας», θέματα φανατισμού, δογματισμού και απόλυτων απόψεων, θέματα αντιπαράθεσης της επιστήμης με την θρησκεία, του ορθολογισμού και της λογικής με την πίστη ή την ανορθόδοξη σκέψη, ζητήματα που αφορούν την διάδοση της πληροφορίας (μέσα μαζικής ενημέρωσης, κοινωνικά δίκτυα κλπ), η φυσική τάξη πραγμάτων (φυσικός νόμος) και πως την ερμηνεύουμε εμείς υποκειμενικά ή πως «επεμβαίνουμε» σ’ αυτήν κλπ κλπ. Σε κάθε περίπτωση όπου υπάρχει μεγάλη ανισορροπία θα έλκουμε σαν γεγονότα ζητήματα από τον απέναντι πόλο: από την άκρατη εμπιστοσύνη στην επιστήμη και τον ορθολογισμό στην πίστη, από τον δογματισμό στο να τεστάρουμε και να κρίνουμε πιο αντικειμενικά τα πιστεύω μας, από την ανούσια φλυαρία στον πιο ουσιαστικό και συγκροτημένο λόγο κλπ κλπ (ή τα αντίθετα αυτών).

 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΚΒΑΣΕΙΣ – ΓΕΓΟΝΟΤΑ – ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ:

Αν τώρα συνεχίσουμε την ανάλυση, λαβαίνοντας υπόψη μας τις περισσότερο φορτισμένες και ακραίες περιφερειακές ερμηνείες, θα καταλήξουμε σε κάποια πιθανά σενάρια και γεγονότα, όπως αυτά που αναφέραμε στην 1η μέθοδο (υπερβολική ανάλυση και λογική, απόλυτη «πίστη» στην επιστήμη και τον ορθολογισμό, ανεξέλεγκτη χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, επιβαλλόμενη και κατευθυνόμενη διάδοση και μετάδοση πληροφοριών - ψευδών ειδήσεων – προπαγάνδα κλπ κλπ).

 

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ / ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ:

Αφηνόμαστε στην ροή των πραγμάτων χωρίς να προσπαθούμε να ελέγξουμε ή να επηρεάσουμε την έκβαση τους. Δεχόμαστε χωρίς να επεμβαίνουμε και να κρίνουμε το ότι συμβαίνει. Ηρεμία, γαλήνη και ειρήνη ενώ γύρω μας επικρατεί το «χάος». Συμπόνια, ευαισθησία και κατανόηση στον πόνο των άλλων. Κατάργηση των ψευδαισθήσεων και ανακάλυψη της αλήθειας. Δεν αποφεύγουμε να αντιμετωπίσουμε τις πληγές μας, δεν ταυτιζόμαστε πια τόσο πολύ με κάποια κομμάτια του περιφερειακού εαυτού μας κλπ κλπ. Σε κάθε περίπτωση όπου υπάρχει μεγάλη ανισορροπία θα έλκουμε σαν γεγονότα ζητήματα από τον απέναντι πόλο: από την θυματοποίηση στο να βάζουμε τα όρια μας, από τις ψευδαισθήσεις και την αποφυγή στην αντιμετώπιση της πραγματικότητας, από το πνευματικό στο υλικό κλπ κλπ  (ή τα αντίθετα αυτών).

 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΚΒΑΣΕΙΣ – ΓΕΓΟΝΟΤΑ – ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ:

Αν τώρα συνεχίσουμε την ανάλυση, λαβαίνοντας υπόψη μας τις περισσότερο φορτισμένες και ακραίες περιφερειακές ερμηνείες, θα καταλήξουμε σε κάποια πιθανά σενάρια και γεγονότα, όπως αυτά που αναφέραμε στην 1η μέθοδο (επιρρέπεια στις μαζικές ή ατομικές ψευδαισθήσεις, αποφυγή της καθημερινότητας, εγκλεισμός σε ιδρύματα νοσοκομεία κλπ, κρίσεις, θέματα υγείας, υποχόνδρια αντιμετώπιση των πραγμάτων, μικροβιοφοβία κλπ κλπ).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για άλλη μια φορά τονίζουμε την σημασία που έχει το εξελικτικό στάδιο και ο βαθμός συνειδητότητας κατά την ερμηνεία του οποιουδήποτε συμβόλου. Για παράδειγμα για τους Ιχθείς του μέσου όρου το «αφήνομαι στην ροή των πραγμάτων» σημαίνει ότι «παρασύρομαι από την κοινή γνώμη και κάνω ότι κάνουν και οι άλλοι = πάω όπου πάει το ρεύμα». Δεν το κάνω συνειδητά, αλλά αισθάνομαι πιο «ασφαλής» όταν πηγαίνω με την αγέλη. Για τους Ιχθείς του 1ου και κυρίως του 2ου σταδίου της εξατομίκευσης σημαίνει ότι «δεν μπορώ να αντιστέκομαι άλλο – σπάω συνεχώς τα μούτρα μου – οπότε αναγκαστικά δεν μου μένει τίποτα άλλο από το να τα παρατήσω = αφήνομαι χωρίς να το θέλω σ΄ αυτό που γίνεται γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώς όσο κι αν προσπαθήσω». Για το 3ο στάδιο της εξατομίκευσης και την πνευματικότητα σημαίνει ότι «αφήνομαι στο ότι γίνεται, παρόλο που ένα κομμάτι μου αντιστέκεται και διαφωνεί = αναγνωρίζω ότι αυτό που γίνεται είναι αυτό που πρέπει να γίνει αυτή την στιγμή και εμπιστεύομαι την διαδικασία».

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ / ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ:

Αποστασιοποίηση όσον αφορά την ασφάλεια μας, τα οικονομικά μας, τις αξίες μας, τον τρόπο που στεκόμαστε στα πόδια μας, την επιβίωση μας κλπ κλπ. Νοιώθουμε ασφαλείς ανεξαρτήτως των συνθηκών. Ελευθερωνόμαστε από την ανάγκη μας για διαρκή ασφάλεια, για περισσότερους πόρους – χρήματα, αποταυτιζόμαστε από τις αξίες μας κι από την ανάγκη μας να «συσσωρεύουμε» διαρκώς για να αισθανόμαστε ασφαλείς ή πλήρεις. Εμπιστευόμαστε περισσότερο τον εαυτό μας και τους άλλους. Δεν φοβόμαστε να ψάξουμε ή να κοιτάξουμε κατάματα τα «μαύρα» μας σημεία, τους φόβους ή τα κόμπλεξ μας. Ρισκάρουμε περισσότερο, χωρίς να φοβόμαστε το αν θα «χάσουμε» ή όχι κλπ κλπ. Σε κάθε περίπτωση όπου υπάρχει μεγάλη ανισορροπία θα έλκουμε σαν γεγονότα ζητήματα από τον απέναντι πόλο: από την ασφάλεια με κάθε κόστος στο να νοιώθουμε ασφαλείς ότι κι αν γίνεται, από την άρνηση βοήθειας στο να στηριζόμαστε και να ζητάμε την συνδρομή και την βοήθεια των άλλων, από το κόλλημα και το κράτημα στο να παίρνουμε περισσότερα ρίσκα κλπ κλπ (ή τα αντίθετα αυτών).

 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΚΒΑΣΕΙΣ – ΓΕΓΟΝΟΤΑ – ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ:

Αν τώρα συνεχίσουμε την ανάλυση, λαβαίνοντας υπόψη μας τις περισσότερο φορτισμένες και ακραίες περιφερειακές ερμηνείες, θα καταλήξουμε σε κάποια πιθανά σενάρια και γεγονότα, όπως αυτά που αναφέραμε στην 1η μέθοδο (ξαφνικά γεγονότα και αλλαγές σε σχέση με τα οικονομικά, ξεβόλεμα και ανασφάλεια σ’ έναν κόσμο που αλλάζει, ασφάλεια με κάθε κόστος κλπ κλπ).

 

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ / ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ:

Μεγεθύνονται και φωτίζονται περισσότερο τα θέματα του Πλούτωνα / Σκορπιού / 8ου οίκου. Πως χειριζόμαστε τη δύναμη, τον έλεγχο και την έκβαση των πραγμάτων. Αντιμετώπιση των φοβιών, των τραυμάτων και των απωθημένων μας. Αναγέννηση και μετασχηματισμός σε κάτι πιο αληθινό και καινούργιο, απαλλαγμένο από τα βάρη του παρελθόντος. Εμπιστοσύνη στην διαδικασία (στο ότι γίνεται) χωρίς να το κατευθύνουμε ή να προσπαθούμε να το ελέγχουμε. Μετασχηματισμός και αναθεώρηση στις ιδεολογίες και τα πιστεύω μας. Καλύτερη διαχείριση και αντιμετώπιση των κοινών πόρων μας, επαναπροσδιορισμός στα θέματα της βοήθειας και της συμπαράστασης (συναισθηματικής ή οικονομικής) που παίρνουμε από τους άλλους κλπ κλπ. Σε κάθε περίπτωση όπου υπάρχει μεγάλη ανισορροπία θα έλκουμε σαν γεγονότα ζητήματα από τον απέναντι πόλο: από την αδυναμία στην ενδυνάμωση του εαυτού, από τον έλεγχο και την χειραγώγηση στην αποδοχή του ότι συμβαίνει, από την καχυποψία και τον φόβο στην εμπιστοσύνη στους άλλους ή στο ότι γίνεται κλπ κλπ (ή τα αντίθετα αυτών).

 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΚΒΑΣΕΙΣ – ΓΕΓΟΝΟΤΑ – ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ:

Αν τώρα συνεχίσουμε την ανάλυση, λαβαίνοντας υπόψη μας τις περισσότερο φορτισμένες και ακραίες περιφερειακές ερμηνείες, θα καταλήξουμε σε κάποια πιθανά σενάρια και γεγονότα, όπως αυτά που αναφέραμε στην 1η μέθοδο (θέλουμε να ελέγχουμε τα πάντα και τους πάντες, παντού υπάρχουν αόρατοι εχθροί που θέλουν να μας καταστρέψουν, μίσος και πάθος για εκδίκηση αν νοιώσουμε ότι μας απειλούν, θάνατος και καταστροφή, χειραγώγηση κλπ κλπ).

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ / ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ:

Ψευδαισθήσεις ή κατάργηση των ψευδαισθήσεων, όσον αφορά τα θέματα του άξονα – δίπολου των Δεσμών (Τοξότης / Δίδυμοι). Ευαισθητοποίηση γύρω από τα θέματα αυτά (επικοινωνία, διασπορά ειδήσεων, ιδεολογίες, δογματισμός, απόλυτες απόψεις, συμβολή της επιστήμης ή της θρησκείας στον επηρεασμό της κοινής γνώμης, συλλογή και σύνθεση πληροφοριών κλπ κλπ). Σε κάθε περίπτωση όπου υπάρχει μεγάλη ανισορροπία θα έλκουμε σαν γεγονότα ζητήματα από τον απέναντι πόλο: από την παραπληροφόρηση και την άκριτη συλλογή πληροφοριών στην καλύτερη διαλογή εκτίμηση και εξέταση των όσων μαθαίνουμε, από την ευπιστία στον σκεπτικισμό για όσα γίνονται, από τον ορθολογισμό στην διαίσθηση, από την απόλυτη «πίστη» στην επιστήμη ή την θρησκεία σε μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση που περιλαμβάνει και τα δύο κλπ κλπ (ή τα αντίθετα αυτών).

 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΚΒΑΣΕΙΣ – ΓΕΓΟΝΟΤΑ – ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ:

Αν τώρα συνεχίσουμε την ανάλυση, λαβαίνοντας υπόψη μας τις περισσότερο φορτισμένες και ακραίες περιφερειακές ερμηνείες, θα καταλήξουμε σε κάποια πιθανά σενάρια και γεγονότα, όπως αυτά που αναφέραμε στην 1η μέθοδο (γινόμαστε θύματα της παραπληροφόρησης των ψευδών ειδήσεων και της προπαγάνδας, αντιπαράθεση της «αντικειμενικής» επιστήμης με την «ψευδοεπιστήμη», ο εγκλεισμός μας στερεί την επικοινωνία και μας προκαλεί θλίψη, παραδινόμαστε άνευ όρων σε ότι συμβαίνει νοιώθοντας ανήμποροι να αντιδράσουμε κλπ κλπ).

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ / ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ:

Μεγεθύνονται και φωτίζονται κάποια από τα ζητήματα του άξονα – δίπολου Υδροχόου - Λέοντα. Αποστασιοποίηση και αποταύτιση από τις ιδεολογίες και τις θεωρίες ή την πίστη μας. Αναγνώριση της αλήθειας, πέρα από τις διάφορες φορτίσεις και τα προσωπικά μας πιστεύω. Ελευθερία του λόγου και των διαφορετικών απόψεων, χωρίς να καταλήγουμε σε δογματισμούς. Ισορροπία και αντικειμενικότητα ανάμεσα στην επιστημονική τεκμηρίωση και την πίστη ή την διαίσθηση. Συνεργασία με ομάδες με σκοπό το κοινό καλό κι όχι τα προσωπικά συμφέροντα. Ιδεαλισμός και ουτοπία για έναν καλύτερο κόσμο κλπ κλπ. Σε κάθε περίπτωση όπου υπάρχει μεγάλη ανισορροπία θα έλκουμε σαν γεγονότα ζητήματα από τον απέναντι πόλο: από την εγωιστική προβολή του εαυτού προς το κοινό καλό, από την υπερβολική πίστη σε κάποια ιδεολογία προς την αποταύτιση και την αποδοχή της αλήθειας των άλλων κλπ κλπ (ή τα αντίθετα αυτών).

 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΚΒΑΣΕΙΣ – ΓΕΓΟΝΟΤΑ – ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ:

Αν τώρα συνεχίσουμε την ανάλυση, λαβαίνοντας υπόψη μας τις περισσότερο φορτισμένες και ακραίες περιφερειακές ερμηνείες, θα καταλήξουμε σε κάποια πιθανά σενάρια και γεγονότα, όπως αυτά που αναφέραμε στην 1η μέθοδο (υπερβολική ανάγκη να ελευθερωθούμε να πολεμήσουμε το παλιό και τη διαφθορά, φανατισμός και ιδεολογίες για το πώς θα αλλάξουμε τον κόσμο, ανάδειξη της διαφορετικότητας με κάθε τρόπο κλπ κλπ).

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ / ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ:

Υπευθυνότητα και πρακτική εφαρμογή η υλοποίηση σε κάποια από τα θέματα του άξονα – δίπολου Υδροχόου - Λέοντα. Να γίνουμε πιο υπεύθυνοι και να αποταυτιστούμε από τις ανεδαφικές ιδέες, να δουλέψουμε και να πραγματοποιήσουμε όσα μπορούμε για ένα καλύτερο μέλλον. Να φύγουμε από τις ασαφείς θεωρίες και να κάνουμε πράξη αυτά που μπορούν να υλοποιηθούν. Να κρατήσουμε όσα εξακολουθούν να είναι «χρήσιμα» και απαραίτητα από τα παλιά και να αρχίσουμε να «κτίζουμε» μια καινούργια πραγματικότητα, απαλλαγμένη από τα «κακώς κείμενα» του παρελθόντος. Δομές εξουσίας περισσότερο βοηθητικές και ανοικτές στο κοινό καλό και την ευημερία της ανθρωπότητας. Να ελευθερωθούμε από την κριτική του εαυτού μας και των άλλων (= να νοιώθουμε καλύτερα έτσι όπως είμαστε χωρίς να κριτικάρουμε τον εαυτό μας και τους άλλους, να δεχόμαστε περισσότερο τον εαυτό μας ως έχει κλπ κλπ). Σε κάθε περίπτωση όπου υπάρχει μεγάλη ανισορροπία θα έλκουμε σαν γεγονότα ζητήματα από τον απέναντι πόλο: από την θεωρητική στάση προς την εφαρμογή στην πράξη αυτών που πρεσβεύουμε, από την αυστηρή και σκληρή ή απολυταρχική χρήση της εξουσίας προς μια πιο δίκαιη διακυβέρνηση, από την συνεχή κριτική του εαυτού μας προς την αποδοχή όλων μας των κομματιών κλπ κλπ (ή τα αντίθετα αυτών).

 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΚΒΑΣΕΙΣ – ΓΕΓΟΝΟΤΑ – ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ:

Αν τώρα συνεχίσουμε την ανάλυση, λαβαίνοντας υπόψη μας τις περισσότερο φορτισμένες και ακραίες περιφερειακές ερμηνείες, θα καταλήξουμε σε κάποια πιθανά σενάρια και γεγονότα, όπως αυτά που αναφέραμε στην 1η μέθοδο (αντιπαράθεση ή πόλεμος του «παλιού» με το «καινούργιο», εμπόδια και προσπάθεια για να ελευθερωθούμε από αυτά που μας προβληματίζουν και μας κρατούν δέσμιους, περιορισμός στις ελευθερίες μας, ομάδες που επαναστατούν ενάντια στο σύστημα και τις κυρίαρχες δομές και εξουσίες, χρησιμοποίηση της τεχνολογίας από τις κυβερνήσεις και όσους κατέχουν εξουσία για να επιβάλλουν τους σκοπούς τους κλπ κλπ).

 

 

 

 

Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα:  Γιατί έγιναν όλα αυτά;

 

 

 

 

 

Σελίδες        1         2         3          4

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα της π - Astrology

 

 

---

 

 

Μαθήματα  π - Astrology ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ

(ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ Ή ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)Ή ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.

 

Δείτε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για τα μαθήματα  ΕΔΩ , ή ένα ΔΕΙΓΜΑ των μαθημάτων  ΕΔΩ…

 

 

© Copyright 2021 - 3102  Γιάννης Καλοκύρης  - Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή αναδημοσίευσή του, σε οποιοδήποτε μέσο μετά ή άνευ επεξεργασίας.