Η γραμματοσειρά της  π - Astrology

 

Η γραμματοσειρά  Arranastro  χρησιμοποιείται για να γράφουμε πιο εύκολα τους συμβολισμούς της π - Astrology (δίπολα – άξονες – συνδέσεις κλπ), αλλά και για την αναγραφή των αστρολογικών συμβόλων με τον παραδοσιακό τρόπο (για το πώς συμβολίζουμε τους άξονες, τα δίπολα και τις συνδέσεις στην π Astrology, δείτε εδώ) .

 

Το πληκτρολόγιο χωρίζεται σε 4 ζώνες – σειρές πλήκτρων. Η πρώτη σειρά (πλήκτρα 1 - =) χρησιμοποιείται για την αναγραφή των ζωδίων και των αξόνων, η δεύτερη σειρά (πλήκτρα q - ]) για την αναγραφή των πλανητών και των δίπολων, η τρίτη σειρά  (πλήκτρα a - ;) για τους αριθμούς και διάφορα άλλα σύμβολα και η τέταρτη σειρά (πλήκτρα z-m) για τις συνδέσεις – όψεις. Το πληκτρολόγιο πρέπει να είναι γυρισμένο στα Αγγλικά.

 

 

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΓΥΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ  ΑΓΓΛΙΚΑ

 

 

 

Ακολουθούν αναλυτικά οι αντιστοιχίες του πληκτρολογίου.

 

 

 

1  -  ζ ώ δ ι α  /  ά ξ ο ν ε ς

 

Ζώδια

(πλήκτρα 1- =)

 

 

 

Άξονες

(Shift + πλήκτρα 1 -  =)

 

 

 

 

2   π λ α ν ή τ ε ς  /  δ ί π ο λ α

 

Πλανήτες

(πλήκτρα q - ]  και a, s)

 

 

 

Δίπολα

(Shift + πλήκτρα q - ] )

 

 

 

 

3   α ρ ι θ μ ο ί  /  δ ι ά φ ο ρ α

 

Αριθμοί

(Shift + πλήκτρα a - ;)

 

 

 

Διάφορα άλλα σύμβολα

(πλήκτρα dl και Shift + >)

 

 

 

 

4   ό ψ ε ι ς  /  σ υ ν δ έ σ ε ι ς

 

Όψεις – Συνδέσεις 1

 (πλήκτρα z - m)

 

 

 

Όψεις – Συνδέσεις 2

 (Shift + πλήκτρα z - <)

 

 

 

 

Τα υπόλοιπα

 

Αντιδιαμετρικό σημείο Πλούτωνα – Πολική Σελήνη

(πλήκτρα \  και Shift + \)

 

 

 

Τα παρακάτω παραμένουν ίδια

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

 

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα γραμμένα με τη γραμματοσειρά αυτή.

 

 

Α) Συνδέσεις – Όψεις:

 

 

 

 

Β) Δίπολα - Άξονες:

 

 

 

 

Γ) Πλανήτες σε Δίπολα - Άξονες:

 

 

 

Τα σύμβολα που περιέχονται στη γραμματοσειρά, μπορούν με κατάλληλες μετατροπές (εξαρτάται από το Αστρολογικό πρόγραμμα που χρησιμοποιούμε) να χρησιμοποιηθούν και για την απεικόνιση πάνω στους αστρολογικούς χάρτες.

 

 

    Ένα παράδειγμα χάρτη με τα σύμβολα της  π - Astrology

 

 

 

---

 

Κατεβάστε τη γραμματοσειρά εδώ:  Arranastro

 

 

---

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες - - e-mail : astro@eal-gr.net

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2013 - 3102   Γ. Καλοκύρης  - Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή αναδημοσίευσή του, σε οποιοδήποτε μέσο μετά ή άνευ επεξεργασίας.