Μαθήματα  π - Astrology

 

---

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 

Τα μαθήματα είναι γραμμένα με απλό, κατανοητό και πρακτικό τρόπο.

 

Το κάθε μάθημα περιέχει:

 

 

α) την αντίστοιχη θεωρία διατυπωμένη απλά και με σαφήνεια.

β) αναλυτικά παραδείγματα που μας βοηθούν να εμπεδώσουμε και να εφαρμόσουμε στην πράξη τα όσα μάθαμε στην θεωρία.

γ) αρκετές ασκήσεις / ερωτήσεις – χωρισμένες σε 3 επίπεδα «δυσκολίας» (το 1ο επίπεδο περιλαμβάνει γενικές ασκήσεις, το 2ο ασκήσεις πάνω στον ατομικό σας χάρτη και το 3ο ασκήσεις πάνω στα ωροσκόπια σημαντικών για σας ανθρώπων – σύζυγος / γονείς / αδέρφια / παιδιά κλπ).

δ) πρότυπα απαντήσεων σε επιλεγμένες ασκήσεις του 2ου – 3ου επιπέδου.

 

 

Κατά τη διάρκεια της μελέτης των μαθημάτων, μπορείτε να στέλνετε μέσω e mail τις όποιες απορίες έχετε πάνω στη θεωρία, ή διευκρινήσεις για τη συμπλήρωση των ασκήσεων.  Όλες οι απορίες σας θα απαντώνται σε εύλογο χρόνο (εντός λίγων ημερών). Οι ασκήσεις είναι προαιρετικές (αν θέλετε τις κάνετε) και δεν αποστέλλονται για διόρθωση. 

 

Μετά το τέλος κάθε κύκλου – αν το επιθυμείτε - διεξάγεται επαναληπτικό διαγώνισμα – γραπτή εξέταση πριν περάσουμε στον επόμενο κύκλο. Το διαγώνισμα αυτό αποτελείται από διάφορες επιλεγμένες ερωτήσεις – ασκήσεις του 2ου – 3ου επιπέδου, από όλα τα μαθήματα. Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για τη μελέτη των μαθημάτων ή τη συμπλήρωση του διαγωνίσματος. Μελετάτε σύμφωνα με το δικό σας τρόπο και ρυθμό.

 

Στο τέλος του 4ου κύκλου – πάλι εφόσον το επιθυμείτε - διεξάγονται εξετάσεις που αφορούν την ύλη και των τεσσάρων κύκλων. Όταν περάσουμε με επιτυχία τις τελικές εξετάσεις, χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης και επιτυχούς συμπλήρωσης των 4 κύκλων -  επιπέδων.

 

Το πιστοποιητικό αυτό πιστοποιεί ότι έχουμε παρακολουθήσει επιτυχώς όλη την σειρά των μαθημάτων κι ότι είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε στην πράξη τα όσα μάθαμε (να ερμηνεύσουμε δηλαδή οποιοδήποτε ωροσκόπιο – ή συνδυασμό ωροσκοπίων – με τη μέθοδο της  π - Astrology).

 

Το πιστοποιητικό δίνεται σε όλους όσους έχουν συμπληρώσει με επιτυχία και τους τέσσερις κύκλους, ανεξαρτήτως του τρόπου παρακολούθησης (χορηγείται και σ’ αυτούς που παρακολούθησαν τα μαθήματα εξ αποστάσεως - μέσω δικτύου - και σε εκείνους που τα παρακολούθησαν μέσω μιας ομάδας μελέτης).

 

 

Εκείνοι που έχουν ολοκληρώσει και συμπληρώσει επιτυχώς τους 4 κύκλους,  είναι σε θέση να εξασκούν οι ίδιοι την  π - Astrology και να ερμηνεύουν οποιοδήποτε ωροσκόπιο ή συνδυασμό ωροσκοπίων

με τη μέθοδο αυτή.

 

 

Η διαδικασία της εξέτασης και της συμπλήρωσης των ασκήσεων είναι προαιρετική και ανεξάρτητη από τη μελέτη των μαθημάτων. Μπορεί κάποιος να πάρει και να μελετήσει τους 4 κύκλους, χωρίς να περάσει απαραίτητα από τη διαδικασία των γραπτών εξετάσεων και τη συμπλήρωση των επιλεγμένων ασκήσεων. Σ’ αυτή την περίπτωση όμως δεν πιστοποιούμε ότι μπορεί να εφαρμόσει με επιτυχία τη μέθοδο της  πAstrology. Ο μόνος περιορισμός που υπάρχει είναι ότι για να πάρει κάποιος ένα κύκλο, πρέπει να έχει πάρει πρώτα τους προηγούμενους (ο κάθε κύκλος αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου και υπάρχουν συχνά αναφορές σε προηγούμενα μαθήματα κλπ).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδικασία των εξετάσεων και της πιστοποίησης γίνεται για να δει κάποιος αν μπορεί να εφαρμόσει στη πράξη αυτά που έμαθε θεωρητικά. Έτσι στο τέλος κάθε κύκλου καλείται να απαντήσει σε κάποιες επιλεγμένες ασκήσεις από όλα τα μαθήματα, τις οποίες στέλνει για διόρθωση και σχολιασμό. Μ’ αυτόν τον τρόπο βλέπει τα λάθη του ή του επισημαίνονται αυτά που δεν έχει κατανοήσει ή που πρέπει να ξαναδιαβάσει κλπ. Γίνεται δηλαδή περισσότερο για ουσιαστικό και εκπαιδευτικό λόγο κι όχι τόσο για κάποιο χαρτί - πιστοποιητικό.

 

 

 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

Το κόστος του 1ου κύκλου των μαθημάτων είναι 150 ευρώ, του 2ου κύκλου 170 ευρώ, του 3ου  κύκλου 200 ευρώ και του 4ου κύκλου 250 ευρώ. Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται:

 

Α) το αντίστοιχο βιβλίο (με αποστολή στο χώρο σας).

Β) οι απαντήσεις μέσω e- mail των αποριών σας πάνω στη θεωρία ή τις ασκήσεις.

Γ) κάποιες συναντήσεις (αν μένετε ή μπορείτε να έρθετε στην Αθήνα), στις οποίες μπορείτε να λύσετε τις όποιες απορίες σας από κοντά.

Δ) οι γενέθλιοι χάρτες που θα σας χρειαστούν για τη συμπλήρωση των ασκήσεων (σας αποστέλλονται μέσω e mail).

Ε) το υπόλοιπο έντυπο υλικό (ερωτηματολόγια, πρότυπα φύλλα συμπλήρωσης κρίσιμων στοιχείων, κλίμακα συνειδητότητας κλπ) που θα σας χρειαστεί κατά την εφαρμογή της μεθόδου (σας αποστέλλονται μέσω e mail).

Ζ) Η διαδικασία της γραπτής εξέτασης - πιστοποίησης (διόρθωση, σχολιασμός κλπ),  η οποία όπως είπαμε είναι προαιρετική και την κάνετε μόνο αν το επιθυμείτε.

 

 

 

* * * * * * * * * *   20 χρόνια πAstrology    * * * * * * * * * *

 

 

Φέτος  η  πAstrology κλείνει τα 20 χρόνια παρουσίας στο χώρο της Αστρολογίας. Δείτε μια μικρή ιστορική αναδρομή, καθώς και κάποιες ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ που υπάρχουν λόγω της επετείου αυτής, εδώ

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

ή  ΔΑΣΚΑΛΕ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΣ…

 

 

Η  π - Astrology είναι ένα πρακτικό και σχετικά απλό στην εφαρμογή του σύστημα. Δεν ασχολούμαστε με χιλιάδες λεπτομέρειες, δεν μαθαίνουμε ιδιαίτερα πολύπλοκες τεχνικές, πηγαίνουμε κατευθείαν στην καρδιά – στα «βαθύτερα» επίπεδα - του κάθε ζητήματος, χωρίς να δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία στις περιγραφές και τις διαρκείς αναλύσεις.

 

Όμως…

 

Για να βοηθήσουμε πραγματικά κάποιον θα πρέπει πρώτα

να έχουμε αυξήσει κάπως και οι ίδιοι

την συνειδητότητά μας

και να έχουμε αντιμετωπίσει επαρκώς κάποιες από τις δικές μας ψευδαισθήσεις – ζητήματα – θέματα. Αλλιώς απλά προβάλλουμε τα δικά μας ζητήματα πάνω στον άλλο και ενισχύουμε τις ψευδαισθήσεις του – συνεχίζοντας να ζούμε μέσα στις δικές μας.

 

 

 

Η αύξηση της συνειδητότητας – σε κάποια τουλάχιστον αρχικά «στάδια» - και ειδικά για κάποια ζητήματά μας όπου υπάρχει έντονη ταύτιση – απώθηση θέλει χρόνο και γίνεται σταδιακά. Τα μαθήματα αυτά λειτουργούν συγχρονικά – παράλληλα - με αυτά που βιώνουμε στη ζωή και την καθημερινότητα μας και μας βοηθούν να αυξήσουμε την συνειδητότητά μας (πράγμα που «απαιτεί» όπως είδαμε κάποιο χρόνο) και να μπορέσουμε – αφού πρώτα έχουμε δει και βιώσει οι ίδιοι – την «μεγαλύτερη» εικόνα, να την μεταδώσουμε και να βοηθήσουμε να την δουν και οι άλλοι.

 

 

 

 

         

 

Επιστροφή στα μαθήματα της π - Astrology

 

 

© Copyright 2021 - 3102  Γιάννης Καλοκύρης  - Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή αναδημοσίευσή του, σε οποιοδήποτε μέσο μετά ή άνευ επεξεργασίας.