Μαθήματα π - Astrology

4 Κύκλοι - Επίπεδα


Δείγματα μαθημάτων


Συνειδητότητα και Ανώτερος εαυτός


Κλίμακα συνειδητότητας και Χείρωνας


Δείγματα οθόνης – διάφορες σελίδες


Εξέλιξη και συνειδητότητα


Πλανήτες και συνειδητότητα


Κύκλος ¶ρη - Πλούτωνα


Δείγματα οθόνης – διάφορες σελίδες


¶ξονες Πλούτωνα - Δεσμών


Ήλιος – Σελήνη - Κρόνος


Δείγματα οθόνης – διάφορες σελίδες


Εξελικτική μέθοδος ερμηνείας


Κυβερνήτες Δεσμών Σελήνης


Παράδειγμα


Δημιουργία - Εξέλιξη


Δείγματα οθόνης – διάφορες σελίδες


Αξονες Πλούτωνα – Δεσμών και Ήλιος


Εισαγωγή στις προβολές


Ανάδρομοι πλανήτες και κρίσιμα στοιχεία


Τα 3 πιθανά σενάρια


Βοηθητικά ενεργειακά κυκλώματα


Ασκήσεις 1ου επιπέδου


Ασκήσεις 2ου επιπέδου


Ασκήσεις 3ου επιπέδου


Πληροφορίες