Άρθρα  πAstrology

(Για περισσότερες πληροφορίες και άρθρα κάνετε κλικ ΕΔΩ…)

 

 

---

 

Κύκλοι και διελεύσεις πλανητών

 

του  Γιάννη Καλοκύρη

 

 

Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Άστρα και Όραμα» , στο τεύχος 123 / Ιουλ. 2007, με τίτλο: «ΠΑΛΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ; ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΟ! ».

 

Δεν κάνουν κύκλους μόνο οι πλανήτες στον ουρανό, αλλά και η ζωή μας. Τα γεγονότα που διαρκώς επαναλαμβάνονται αντιστοιχούν στα «περάσματα» των πλανητών μέσα από το γενέθλιο ωροσκόπιο μας και έρχονται να μας δείξουν όσα κάνουμε ότι δεν βλέπουμε.

 

 

Όλες οι σχέσεις που δη­μιουργεί η Άννα φαίνε­ται να ακολουθούν ένα προδιαγεγραμμένο σε­νάριο. Γνωρίζει κάποιον κι εκείνος δείχνει ξετρελαμένος μαζί της, αλλά έπειτα από μερικούς μήνες αρχίζει να χάνει το ενδιαφέρον του και τελικά φεύγει. Η Άννα έχει καταλήξει ότι όλοι οι άντρες είναι ίδιοι, αν και καμιά φο­ρά υποψιάζεται ότι φταίει κι εκείνη για τη συμπεριφορά τους. Ο Μανόλης, πάλι, έχει επαγγελματι­κό πρόβλημα, καθώς αλλάζει συνε­χώς δουλειά. Μολονότι δεν του λεί­πουν τα τυπικά προσόντα, αισθάνε­ται ότι τον εκμεταλλεύονται συνά­δελφοι και προϊστάμενοι. Καταλήγει πάντα άνεργος, έχει πλέον κουραστεί και η αδυναμία του να στεριώσει δεν εκτιμάται στην αγορά εργασίας. Η Άννα και ο Μανόλης, όπως πολλοί από εμάς, αισθάνονται ότι... ξανα­βλέπουν το ίδιο έργο.

Πραγματικά, ορισμένα γεγονότα -όχι πάντα ευχά­ριστα- φαίνεται να επαναλαμβάνο­νται. Μερικές φορές έχουμε την αί­σθηση ότι κάποιο ανεπιθύμητο μοτί­βο χαρακτηρίζει τη ζωή μας ανησυ­χητικά συχνά. Τις περισσότερες φορές, όμως, το αντιμετωπίζουμε μεμονωμένα, σαν ένα γύρισμα της τύχης. Τα γεγονότα, όμως, δεν είναι μεμονωμένα, αλλά το καθένα έχει σχέση με προηγούμενα είτε της μέχρι τώρα ζωής μας είτε της αλυσίδας των συνεχών μετενσαρκώσεων μας.

 

 

 

 

 


Η «φιλτραρισμένη»  συνειδητότητα

 

 

Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε πρώτα απ' όλα είναι ότι όλα τα γεγονότα της ζωής μας συνδέονται

μέσω κυκλικών διαδικασιών.

 

 

Δεν υπάρχουν μεμονωμένα γεγονότα, αλλά μια σειρά από γεγονότα που επαναλαμβάνονται και φαίνεται να μας οδηγούν σε έναν προορισμό.

 

Γιατί όμως δεν μπορούμε να διαβάσουμε το χάρτη της ζωής μας και να συνδέσουμε τα όσα μας συμβαίνουν; Γιατί αντιστεκόμαστε στα μοιραία ή τα δυσάρεστα γεγονότα και αρνούμαστε να δι­δαχθούμε από αυτά;

 

Στην πραγματικότητα αναγνωρίζου­με και αντιλαμβανόμαστε κάθε φορά μόνο όσα η συνειδητότητά μας επι­τρέπει. Η τελευταία λειτουργεί σαν ένα είδος φίλτρου απ' όπου περνά­νε επιλεκτικά πληροφορίες, συναι­σθήματα, εικόνες κ.λπ. Όλα αυτά υπάρχουν ελεύθερα γύρω μας,  αλλά εμείς «συλλαμβάνουμε» μόνο όσα αναγνωρίζει το φίλτρο της συνειδητότητάς μας, αφού αντιμετωπίζει τα υπόλοιπα σαν να μην υπάρχουν (περισσότερα για τα φίλτρα  της συνειδητότητας βλέπε στο άρθρο  «Φίλτρα συνειδητότητας  και ψευδαισθήσεις» ).

 

 

 

 

 

 

 


Τα  παραγνωρισμένα  κομμάτια  μας

 

Κάθε κομμάτι του εαυτού μας έλκει από το εξωτερικό περιβάλλον μόνο γεγονότα ή πληροφορίες που σχετί­ζονται με αυτό.

 

Καθετί δηλαδή που μας έλκει στο εξωτερικό περιβάλ­λον υπάρχει μέσα μας. Κάποιες πλευρές μας, λοιπόν, μας αρέσουν και τις αποδεχόμαστε συνειδητά, για παράδειγμα, «συμπαραστέκομαι στους άλλους», «είμαι καλός στη δουλειά μου» κ.λπ. Κάποιες άλλες, πάλι, τις δεχόμαστε κατά συνθήκη: «Είμαι λίγο γκρινιάρης, αλλά κανείς δεν είναι τέλειος».

 

 

Κάποιες άλλες, όμως, δεν μας περνάει καν απ' το μυαλό ότι μπορεί να έχουν κάποια σχέση μ' εμάς, οπότε τις απωθούμε, καθώς δεν τις αναγνωρίζουμε ως κομμάτια του εαυτού μας: «Κρύβω μέσα μου πολύ θυμό», «είμαι πληγω­μένος και τρέμω την απόρριψη» κ.λπ. Αυτά τα απωθημένα κομμάτια έλ­κουν επίσης γεγονότα τα οποία εκλαμβάνουμε σαν «δυσάρεστες» συ­μπτώσεις, που δεν έχουν καμιά σχέ­ση με προηγούμενες πράξεις ή συ­μπεριφορές μας. Ωστόσο, δεν πρέ­πει να παραβλέπουμε πως και αυτά είναι κομμάτια του εαυτού μας, τα οποία πρέπει κάποτε να αναγνωρί­σουμε. Αν τα αρνούμαστε, το μόνο που πετυχαίνουμε είναι να ζούμε σε σύγκρουση με την ύπαρξη μας.

 

 

Σταδιακά πρέπει να αναγνωρίσουμε ΟΛΑ τα κομμάτια μας. Διαφορετικά τα περιθωριοποιημένα θα προσελκύουν γεγονότα που θα μας φαίνονται όλο και πιο «οδυνηρά» ή «μοιραία», με σκοπό να στρέψουν την προσοχή μας σ' αυ­τά, ώστε να τα αποδεχτούμε τελικά. Τις περισσότερες φορές τα άτομα που μας πλαισιώνουν θυμίζουν ή αντιπρο­σωπεύουν όσα έχουμε απωθήσει. Έτσι, όταν επιθυμούμε κάτι, η ζωή μάς «φέρ­νει» το «αντίθετο» ή γενικά μας οδηγεί προς μια κατεύθυνση που δεν την είχα­με προσχεδιάσει. Ουσιαστικά, όμως, αυτό που μας «οδηγεί» εκεί είναι τα απωθημένα κομμάτια του εαυτού μας. ΕΜΕΙΣ εκλαμβάνουμε τα γεγονότα σαν μοίρα, ατυχίες ή θεϊκή παρέμβαση (περισσότερα για τα απωθημένα κομμάτια μας και για τα γεγονότα που έλκουμε βλέπε στη «Βασική θεωρία της π - Astrology» και στο άρθρο «Επίπεδα προβολών και αύξηση της συνειδητότητας» ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Νηνεμία και τρικυμία

 

Κάποια στιγμή ίσως αρχίσουμε να αλ­λάζουμε συχνότητα. Όπως όταν στο ρα­διόφωνο υπάρχουν παράσιτα και χρει­άζεται να συντονίσουμε σταδιακά τη βε­λόνα ώστε να λαμβάνουμε πιο καθαρό σήμα, έτσι και το φίλτρο της συνειδητότητας αλλάζει σταδιακά και συντονίζε­ται με την καινούργια συχνότητα μας.

 

Χρειάζεται χρόνος, εμπειρίες και επα­νάληψη της καινούργιας πληροφορίας μέσω των γεγονότων που μας συμβαί­νουν, για να στραφεί η προσοχή μας προς αυτήν και να την κατανοήσουμε πλήρως. Όπως είδαμε, το φίλτρο αρχικά επιτρέπει να περάσουν κάποιες αλλοιω­μένες μορφές της πληροφορίας, αλλά όσο η διαδικασία επαναλαμβάνεται, τόσο ελαχιστοποιούνται οι αλλοιώσεις. Η προσοχή μας στρέφεται έτσι ανα­γκαστικά στην καινούργια πληροφορία, αλλά το κατά πόσο θα αυξήσουμε τη συνειδητότητά μας εξαρτάται από την προσπάθεια που καταβάλλουμε και από το τι έχουμε αφομοιώσει στα προηγού­μενα στάδια της επαναλαμβανόμενης αυτής κυκλικής διαδικασίας.

 

Όλη η κυκλική διαδικασία είναι απα­ραίτητη και χρήσιμη.

 

Δεν μπορούμε να παραλείψουμε ή να αποφύγουμε κά­ποιο μέρος της. Υπάρχουν οι περίοδοι της ηρεμίας και της αίσιας έκβασης των καταστάσεων και οι περίοδοι της «τρι­κυμίας» και των «δύσκολων» εξωτερι­κών γεγονότων. Στις πρώτες έχουμε την ευκαιρία να ανακτήσουμε τις δυνάμεις μας ή να αποκωδικοποιήσουμε τις πε­ριόδους των προηγούμενων δύσκολων φάσεων. Στις δεύτερες μπορούμε να αυξήσουμε τη συνειδητότητά μας, να αντιληφθούμε τη δύναμη μας ή να κα­τανοήσουμε την αδυναμία μας και να εξελιχθούμε. Τότε αρχίζει να μας απο­καλύπτεται ότι κάθε εμπειρία που ζούμε συνδέεται με προηγούμενα γεγονότα που έχουμε βιώσει μέχρι σήμερα (βλέπε και το άρθρο «Ο Φυσικός νόμος» ).

 

 

 

Θα έλκουμε πάντα τα ίδια γεγονότα στη ζωή μας, μέχρι να αλλάξει και να αυξηθεί  η συνειδητότητα μας ως προς αυτά…

 

 

 

 

Ξανά στο προσκήνιο

 

 

Οι διελεύσεις και οι κύκλοι των πλανη­τών σχετίζονται με την αύξηση της συνειδητότητας μας και τα επαναλαμβα­νόμενα γεγονότα.

 

Ένας πλανήτης που βρίσκεται σε κάποια θέση στο ωροσκό­πιο μας θα συνεχίζει να κινείται μετά τη γέννηση μας, σχηματίζοντας διαδοχικά όψεις με τη γενέθλια θέση του. Κάθε φορά που ο Κρόνος ή ένας άλλος πλανή­της σχηματίζει κάποια όψη με τον εαυτό του στην αρχική γενέθλια θέση συντε­λείται μια μεταβολή στη συνειδητότητα μας σε σχέση με αυτόν, καθώς και στους τομείς που επηρεάζει (δείτε με τι σχετίζεται και σε ποιους τομείς αντιστοιχεί ο κάθε πλανήτης στην αντιστοιχία πλανητών – ζωδίων – οίκων  στο άρθρο «Το κάρμα της οικογένειας» ).

 

 

 

 Χαρακτη­ριστικό είναι ότι τα γεγονότα που συμ­βαίνουν τότε είναι παρόμοια με εκείνα που δείχνει η γενέθλια θέση του πλανή­τη. Οι πιο σημαντικές περίοδοι είναι όταν εκείνος σχηματίζει τετράγωνο, αντίθεση ή σύνοδο με τη γενέθλια θέση του. Κάθε πλανήτης έχει το δικό του κύκλο (βλέπε τον παρακάτω πίνακα). Ο Κρόνος επαναφέρει στο προσκήνιο παρόμοια γεγονότα κάθε επτά χρόνια, ο Άρης κάθε δύο κ.ο.κ.

 

 

 

Οι  κύκλοι  των πλανητών στο ζωδιακό κύκλο

 

 

Ο Ήλιος διατρέχει 1 μοίρα την ημέρα, το κάθε ζώδιο σε περίπου 1 μήνα και το ζωδιακό κύκλο σε 1 χρόνο.

 

 

Η  Σελήνη χρειάζεται 28 μέρες για να διατρέξει όλο το ζωδιακό κύκλο και πα­ραμένει σε κάθε ζώδιο 2 μέρες περίπου.

 

 

Ο  Ερμής  χρειάζεται  περίπου 3 μήνες για  να  ολοκληρώσει την  περιφορά  του  γύρω  από  τον Ήλιο, αλλά επειδή  είναι  πολύ  κο­ντά  του, τον ακολουθεί στο ζωδιακό  κύ­κλο κινούμενος γύρω από τη θέση του ανάδρομα  σε μια περίοδο 3 μηνών.

 

 

Η Αφροδίτη χρειάζεται περίπου 225 μέρες για να περάσει απ' όλα τα ζώδια.

 

 

Ο Άρης κάνει τον κύκλο του ζωδιακού κάθε 2 χρόνια περίπου (γι' αυτό πολ­λές σχέσεις διακόπτονται αυτό το διά­στημα, καθώς έχουμε διαπιστώσει πώς ενεργεί το ταίρι μας).

 

 

Ο Δίας χρειάζεται 12 χρόνια για να διατρέξει όλο το ζωδιακό κύκλο.

 

 

Ο Κρόνος χρειάζεται 28-30 χρόνια για να διατρέξει όλο το ζωδιακό κύκλο και κάθε 7 χρόνια έρχεται σε όψη με τον εαυτό του (το γενέθλιο Κρόνο) στο ωροσκόπιο.

 

 

Ο Ουρανός χρειάζεται 84 χρόνια για να περάσει απ' όλα τα ζώδια.

 

 

Ο Ποσειδώνας χρειάζεται 165 χρό­νια για να διατρέξει όλο το ζωδιακό κύ­κλο, παραμένοντας σε κάθε ζώδιο 14 χρόνια περίπου.

 

 

Ο Πλούτωνας χρειάζεται 248 χρόνια για να συμπληρώσει το ταξίδι του στο ζωδιακό κύκλο και μπορεί να παραμεί­νει σε κάποιο ζώδιο 12-31 χρόνια.

 

 

 

            

 

 

Ας εξετάσουμε έναν από τους κύκλους του Κρόνου. Τη στιγμή της γέννησης μας βρισκόταν στο ωροσκόπιο μας σε κάποιο ζώδιο και σε κάποιον οίκο και σχημάτιζε όψεις με με­ρικούς πλανήτες.

 

 

Έστω ότι ο γενέθλιος Κρόνος σχηματίζει όψη με την Αφροδίτη μας στο γενέθλιο ωροσκόπιο και ένα από τα ζητήματα που σχετίζονται με αυτόν είναι τα «προβλήματα στα ερωτικά» . Σε περίπου 7 χρόνια μετά τη γέννηση μας θα σχηματίσει όψη τετραγώνου με τη γενέθλια θέση του. Τότε θα αντιμετωπίσουμε κάποια γεγο­νότα που θα συνδέονται με αυτά που δείχνει ο γενέθλιος Κρόνος μας. Στην ηλικία των 7 ετών είμαστε βέβαια μικροί για να έχουμε ερωτικές σχέσεις, αλλά ένα σχετικό γεγονός μπορεί να συμβεί στους γονείς μας. Ο γάμος τους δεν θα πηγαίνει καλά, θα χωρίσουν, θα περάσουν κάποια κρίση  κ.λπ. Στα 14 μας ο Κρόνος θα σχηματίζει αντίθεση με τη γενέθλια θέση του και θα ζήσουμε για άλλη μια φορά γεγονότα που συνδέο­νται με τα παραπάνω - ίσως για παράδειγμα να βιώσου­με την πρώτη ερωτική μας απογοήτευ­ση. Κάθε φορά που θα σχηματίζει τε­τράγωνο ή αντίθεση με τη γενέθλια θέση του θα επαναλαμβάνονται παρόμοια γε­γονότα στα ερωτικά μας.

 

Ως νέοι συνήθως κατηγορούμε τους άλ­λους για ό,τι μας συμβαίνει. Κάθε φο­ρά που απογοητευόμαστε με μια και­νούργια ερωτική σχέση ρίχνουμε το φταίξιμο στο /στη σύντροφο μας ή στην κακή μας μοίρα. Άλλοτε, πάλι, κατηγο­ρούμε εξ΄ολοκλήρου τον εαυτό μας και κυριευόμαστε από αδράνεια. Κάποια στιγμή, με τα επαναλαμβανόμε­να «ατυχή» γεγονότα, ίσως να συνειδη­τοποιήσουμε ότι φταίμε κι εμείς που οι σχέ­σεις μας δεν έχουν ευτυχή κατάληξη, να αναγνωρίσουμε ότι τρέφουμε ψευδαι­σθήσεις για κάθε νέο ερωτικό σύντρο­φο και ότι πρέπει να τον δεχόμαστε γι’ αυτό που είναι. Ίσως επίσης αναγνωρί­σουμε ότι είμαστε σκληροί με τον εαυτό μας και τους άλλους και ότι πρέπει να παίρνουμε τα πράγματα πιο ελαφρά. Σε κάθε περίπτωση μέσα από τις κυκλι­κά επαναλαμβανόμενες διαδικασίες και τις διελεύσεις του Κρόνου (και των υπό­λοιπων πλανητών) μας δίνονται ευκαι­ρίες να αυξήσουμε τη συνειδητότητα μας, να μειώσουμε τις ψευδαισθήσεις μας και να εξελιχθούμε. Έπειτα κατά τη διάρκεια αυτών των διελεύσεων έχουμε πάντα τη δυνατότητα επιλογής, ακόμα και αν τα γεγονότα μας φαίνονται οδυ­νηρά ή μοιραία.

 

 

 

 

 

 

Εξελικτική ερμηνεία των διελεύσεων

 

 

 

Το βαθύτερο νόημα των «δύσκολων» όψεων

 

 

 

Ανάλογα με το χαρακτήρα των «αργών» πλανητών οι διελεύσεις τους έχουν ορισμένες ερμηνείες. Έτσι:

 

Οι διελεύσεις του Δία «φωτίζουν» και προσπαθούν να στρέψουν την προσοχή σε κάποιους τομείς της ζωής μας, οι οποίοι χρειάζονται ανανέωση και αλλαγή και μας βοηθούν να μάθουμε περισσότερα και να εξελιχθούμε στους τομείς αυτούς.

 

Οι διελεύσεις του Κρόνου μας βοηθούν να αποκτήσουμε υπευθυνότητα, να δουλέψουμε με υπομονή πάνω σε κάποιο πρόβλημα και να αναλάβουμε την ευθύνη των πράξεων μας.

 

Οι διελεύσεις του Ουρανού μάς βοηθούν να διώξουμε τα τετριμμένα από τη ζωή μας και να ελευθερωθούμε από καταστάσεις που δεν επιτρέπουν την εξέλιξη.

 

Οι διελεύσεις του Ποσειδώνα σχετίζονται με το γκρέμισμα των ψευδαισθήσεων μας.

 

Οι διελεύσεις του Πλούτωνα έχουν σχέση με τις επιθυμίες της ψυχής μας, τη μεταμόρφωση και την ανακάλυψη του προορισμού μας στη ζωή.

 

 

 

 

 

Η σύνοδος στις διελεύσεις σημαίνει ότι αρχίζει ένας καινούργιος κύκλος -νέα γεγονότα που γίνονται χωρίς να ξέρουμε καλά το νόημα τους. Δεν έχουμε πλήρη συνείδηση όσων γίνονται, αλλά νιώθουμε τη φρεσκάδα και τον ενθουσιασμό κάθε νέου ξεκινήματος.

 

 

Η αντίθεση σημαίνει κορύφωση ενός κύκλου, συνειδητοποίηση. Προκαλεί περισσότερο στρες απ' όσο η σύνοδος, αλλά παρέχει περισσότερες ευκαιρίες για αύξηση της συνειδητότητας και εξέλιξη. Αν έχουμε αποκτήσει μεγαλύτερη συνειδητότητα κατά τη διάρκεια του προηγούμενου κύκλου, μπορεί σ1 αυτό το σημείο να κλείσει και να ξεκινήσει κάτι καινούργιο. Αν δεν έχουμε αποκτήσει συνειδητότητα, μπορεί να ξανασυμβεί το ίδιο που είχε γίνει κατά τη σύνοδο.

 

 

Τα τετράγωνα δημιουργούν εσωτερικές τάσεις, αλλά μας δίνουν και την απαραίτητη ενέργεια και δύναμη για να αυξήσουμε τη συνειδητότητα μας  και συνεπώς να βελτιώσουμε τη ζωή μας.


 

 

 

 

---

 

 

Μαθήματα  πAstrology  ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ

(ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ Ή ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)Ή ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.

 

Δείτε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για τα μαθήματα  ΕΔΩ , ή ένα ΔΕΙΓΜΑ των μαθημάτων  ΕΔΩ…

 

 

© Copyright  2013 – 3102  Γ. Καλοκύρης  - Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή αναδημοσίευσή του, σε οποιοδήποτε μέσο μετά ή άνευ επεξεργασίας.