Περιεχόμενα των 4 κύκλων - επιπέδων

 

 

1ος κύκλος:

Ο ΑΝΑΖΗΤΗΤΗΣ ΤΩΝ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΩΝ

 

2ος κύκλος:

Ο ΑΝΑΖΗΤΗΤΗΣ ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»

 

3ος κύκλος:

ΤΟ «ΤΕΛΟΣ» ΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

 

4ος κύκλος:

Ο «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ» ΑΝΘΡΩΠΟΣ

 

---

1ος κύκλος: Ο ΑΝΑΖΗΤΗΤΗΣ ΤΩΝ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΩΝ

Περιγραφή του ΕΓΩ (έντονες ταυτίσεις – απωθήσεις)

Μαθήματα 1 - 12

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ:

 

Στον κύκλο αυτό μαθαίνουμε για τις βασικές μας ψευδαισθήσεις και για το πώς λειτουργούμε συνήθως (διπολική σκέψη – έννοιες «κακού» / «καλού»). Κατανοούμε ότι όλα τα πράγματα είναι ουδέτερα κι ότι εμείς τα κρίνουμε υποκειμενικά σαν «καλά» ή «κακά». Ότι το κάθε τι περιέχει και το «αντίθετό» του κι ότι αυτά που αρχικά φαίνονται σαν «αντίθετα» στην πραγματικότητα είναι συμπληρωματικά – ότι είναι διαφορετικές όψεις του ίδιου ζητήματος – απλά εκφρασμένες με άλλο τρόπο. Μαθαίνουμε σταδιακά να μην βλέπουμε (ή να ερμηνεύουμε) τα πράγματα σαν «άσπρα» ή «μαύρα».

 

 

 

 

 

 

 

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΑ:

 

Εφαρμόζουμε τα όσα μαθαίνουμε στην ερμηνεία του γενέθλιου χάρτη. Έτσι εκτός από τα βασικά στοιχεία και σύμβολα που περιέχει ένα ωροσκόπιο (πλανήτες, οίκοι, όψεις κλπ), μαθαίνουμε για τα κοινά θέματα των δίπολων – αξόνων, για τους μηχανισμούς άμυνας και τις προβολές, το πώς ερμηνεύουμε – σ’ ένα πρώτο επίπεδο - τους βασικούς συνδυασμούς συμβόλων (πχ. πλανήτης σε ζώδιο ή οίκο) με τον τρόπο της π - Astrology και το πως βρίσκουμε τα επαναλαμβανόμενα ζητήματα – θέματα ή τα κρίσιμα σημεία – μπλοκαρίσματα (= έντονες ταυτίσεις / απωθήσεις) στο ωροσκόπιο (ποια είναι τα πιο σημαντικά ζητήματα – θέματα που θα μας απασχολήσουν σ’ αυτή τη ζωή). Τέλος μαθαίνουμε για τους κύριους άξονες – δίπολα (τους άξονες – δίπολα του Πλούτωνα και των Δεσμών της Σελήνης), τα πιθανά σενάρια έκφρασης των αξόνων – δίπολων αυτών στην παρούσα ενσάρκωση, καθώς και για τα ενεργειακά κυκλώματα που υπάρχουν σ’ ένα χάρτη.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙ «ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΜΕ»:

 

Τελειώνοντας τον 1ο κύκλο είμαστε σε θέση να βρίσκουμε και να ερμηνεύουμε μεμονωμένα – σ’ ένα πρώτο επίπεδο – κάποια από τα πιο σημαντικά ζητήματα / θέματα που υπάρχουν σ’ ένα ωροσκόπιο. Ερμηνεύουμε μεμονωμένα σύμβολα ή συνδυασμούς δυο μόνο συμβόλων κάθε φορά – όπως για παράδειγμα ερμηνεύουμε έναν πλανήτη ή ένα ζώδιο ή ένα οίκο ( = ένα σύμβολο) - -  ή ένα άξονα (= δύο οίκοι), ένα δίπολο (= δύο ζώδια), ένα πλανήτη σε ζώδιο ή έναν πλανήτη σε οίκο ή μια όψη ανάμεσα σε δύο πλανήτες (= δύο μόνο σύμβολα κάθε φορά). Σ’ αυτή την φάση δεν προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε πιο σύνθετους συνδυασμούς (πχ. συνδυασμούς τριών ή περισσοτέρων συμβόλων – όπως για παράδειγμα πλανήτης σε ζώδιο ΚΑΙ οίκο - ή συνδυασμό όψεων πχ. Τ- τετράγωνο = μια αντίθεση και δύο τετράγωνα =  περισσότερα από δύο σύμβολα), ούτε επιχειρούμε σύνθεση των όσων μάθαμε («έχω αυτό κι εκείνο και το άλλο, άρα…»). Στις ερμηνείες αφήνουμε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα και λαβαίνουμε υπόψη μας όλα τα πιθανά σενάρια έκφρασης, χωρίς να καταλήγουμε σε κάποια απόλυτα συμπεράσματα.

 

 

 

 

 

 

 

ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ:

 

Η συνειδητότητά μας αρχίζει να αυξάνεται - αντιλαμβανόμαστε καλύτερα το τι περίπου συμβαίνει – το πόσο πολύ επενδύουμε στον περιφερειακό εαυτό – το πόσο πολύ ταυτιζόμαστε με τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τα χαρακτηριστικά μας – το πόσο πολύ υποκειμενικά κρίνουμε τα πράγματα σαν «καλά» ή «κακά» - - κι αναθεωρούμε κάπως την στάση μας απέναντι στον «φανταστικό» (και «φαντασιόπληκτο») κόσμο του δυϊσμού.

 

 

 

 

Στον 1ο κύκλο δεν επιχειρούμε (ακόμα) να ερμηνεύσουμε πλήρως ένα ωροσκόπιο – παρά μόνο κάποια μικρά – μεμονωμένα στοιχεία του (σ’ ένα πρώτο επίπεδο ερμηνείας).

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1ου ΚΥΚΛΟΥ – ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Ο ΑΝΑΖΗΤΗΤΗΣ ΤΩΝ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΩΝ

 

 

1ο 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Α’

 

Εισαγωγή στην π - Astrology / Σύμβολα πλανητών – ζωδίων / Αστρολογικό αλφάβητο / Απέναντι ζώδια – οίκοι / Βασικές ερμηνείες των συμβόλων.

 

2ο

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Β’

 

Στοιχεία – Ποιότητες : έλλειψη – υπερβολή / Σύμβολα και ανοχές των όψεων / Γενικές οδηγίες για την ερμηνεία / Όψεις και Αστρολογικό αλφάβητο / Ενεργειακά μπλοκαρίσματα.

 

3ο

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Γ’ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΖΩΔΙΩΝ / ΕΛΛΕΙΨΗ - ΥΠΕΡΒΟΛΗ

 

Σύμβολα πάνω στον χάρτη / Σχετικοί πλανήτες οίκων / Γωνιακοί οίκοι / Πλανήτες σε πρώτες – τελευταίες μοίρες οίκων, ζωδίων / Άξονες Asc-Dc και MCIC / Ζώδιο στην ακμή οίκου / Ερμηνείες ζωδίων (έλλειψη – υπερβολή).

 

4ο

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΔΥΟ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

 

Εισαγωγή στην ερμηνεία δύο συμβόλων / Γενικές οδηγίες για την ερμηνεία / Πλανήτης σε ζώδιο / Πλανήτης σε οίκο / Ερμηνείες και Αστρολογικό αλφάβητο / Απόδοση της ερμηνείας / Αντιφατικοί συνδυασμοί.

 

5ο

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΔΥΟ ΣΥΜΒΟΛΩΝ – 2Ο ΜΕΡΟΣ

 

Εισαγωγή στις προβολές / Πλανήτης σε όψη με πλανήτη – Μέθοδοι ερμηνείας / Διαφορές των όψεων / Ζώδιο στην ακμή οίκου / Σχετικός πλανήτης οίκου σε άλλον οίκο.

 

6ο

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Επαναλαμβανόμενα θέματα / Τα κρίσιμα θέματα και η εξέλιξη / Κοινά θέματα σε δύο ωροσκόπια / Εξάσκηση στις ερμηνείες / Συζυγίες / Προετοιμασία για τα Δίπολα – Άξονες.

 

7ο

ΔΙΠΟΛΑ / ΑΞΟΝΕΣ – ΜΕΡΟΣ Α’

 

Δίπολα – Άξονες / Αντίθετα – συμπληρωματικά ζώδια / Προβολές και δίπολα / Κοινά θέματα στα απέναντι ζώδια / Απέναντι οίκοι – Άξονες / Σημαντικοί άξονες – δίπολα.

 

8ο

ΔΙΠΟΛΑ / ΑΞΟΝΕΣ – ΜΕΡΟΣ Β’

 

Συνδυασμοί δύο συμβόλων και πολικότητα / Κατανομή πλανητών και πολικότητα / Αντιφατικοί συνδυασμοί /Ακραία έκφραση πλανητών / Τα 3 πιθανά σενάρια / Εξέλιξη και δίπολα / Ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στις συζυγίες και τις αντιθέσεις / Δεσμοί της Σελήνης: εισαγωγή.

 

9ο

ΔΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ – 1Ο ΜΕΡΟΣ

 

Το ψυχολογικό και το εξελικτικό μοντέλο / Δεσμοί της Σελήνης και προηγούμενες ζωές / Κύκλοι ενσαρκώσεων / Κίνηση των Δεσμών / Βήματα που έχουμε αποφύγει από προηγούμενες ζωές / Ερμηνεία των Δεσμών.

 

10ο

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

 

Μηχανισμοί άμυνας / Αναλυτική ερμηνεία των Δεσμών: πιθανά σενάρια / Χρονικές πύλες εξέλιξης / Δεσμοί της Σελήνης και σχέσεις: όψεις πλανητών.

 

11ο

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

 

Ενεργειακά κυκλώματα τύπου Α’ και Β’ / Σύνθετα ενεργειακά κυκλώματα / Σχηματισμοί όψεων / Ενεργειακά κυκλώματα και σχέσεις.

 

12ο

Ο ΑΝΑΖΗΤΗΤΗΣ ΤΩΝ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΩΝ

 

Επαναληπτικό – συμπληρωματικό  μάθημα των 11 προηγουμένων

 

 

                                                                                                                                                  

Επιστροφή στην αρχή

 

---

 

2ος κύκλος: Ο ΑΝΑΖΗΤΗΤΗΣ ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»

Περιγραφή του Εγώ και της Σκιάς (επαφή με τα απωθημένα μας κομμάτια)

Μαθήματα 13 - 25

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ:

 

Στον κύκλο αυτό αναζητάμε το νόημα που «κρύβεται» πίσω από όλα αυτά που έλκουμε στη ζωή μας. Μαθαίνουμε για το εξελικτικό ταξίδι της Ψυχής, από πού προερχόμαστε και προς τα πού πηγαίνουμε (ποιο είναι το παρελθόν και το πιθανό μέλλον μας), ποιος είναι ο δρόμος μας σ’ αυτή τη ζωή, σε ποιο εξελικτικό στάδιο βρισκόμαστε, καθώς και ποιο είναι το επόμενο βήμα μας – τι πρέπει να κάνουμε για να εξελιχθούμε (προς τα πού μας οδηγεί στην παρούσα ενσάρκωση η Ψυχή μας).

 

 

 

 

 

 

 

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΑ:

 

Βαθαίνουμε σταδιακά τα επίπεδα ερμηνείας μας και προσπαθούμε να δούμε τι κρύβεται πίσω από τις περιφερειακές ερμηνείες (βλέπουμε την μεγαλύτερη εικόνα – πηγαίνουμε στο ζουμί / στην καρδιά του κάθε ζητήματος / θέματος). Κατανοούμε περισσότερο τις ψευδαισθήσεις μας εξετάζοντας την θέση του Ποσειδώνα στον γενέθλιο χάρτη, μαθαίνουμε τον νόμο της αποστασιοποίησης και το πώς θα γίνουμε πραγματικά «ελεύθεροι» εξετάζοντας την θέση του Ουρανού και ερμηνεύουμε τους ανάδρομους πλανήτες. Μαθαίνουμε για τους κύκλους των πλανητών, ερμηνεύουμε τους άξονες – δίπολα του Πλούτωνα και κάνουμε μια πρώτη προσπάθεια να συνδυάσουμε την ερμηνεία τους με τους άξονες – δίπολα των Δεσμών της Σελήνης. Ερχόμαστε σε επαφή για πρώτη φορά με την έννοια του πυρήνα και μελετάμε τα φίλτρα της συνειδητότητας και το πόσο συνειδητοί είμαστε όσον αφορά τις διάφορες όψεις που υπάρχουν στο χάρτη μας. Μαθαίνουμε για το σύμβολο της Γης (την απέναντι θέση από τον γενέθλιο Ήλιο μας) που συμβολίζει τον ανεπαρκή – περιφερειακό «εαυτό» / τον εαυτό σε ανισορροπία, σε αντιπαράθεση με τον Ήλιο που συμβολίζει τον «Ανώτερο» εαυτό μας – τον Εαυτό σε ισορροπία, όπως και για την Πολική Σελήνη (την απέναντι θέση από την γενέθλια Σελήνη μας) και τον σημαντικό ρόλο που παίζει στην ερμηνεία ενός χάρτη. Τέλος εξετάζουμε τον Κρόνο και τον ρόλο που έχει στην εξέλιξή μας.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙ «ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΜΕ»:

 

Τελειώνοντας τον 2ο κύκλο είμαστε σε θέση να βρίσκουμε το «ζουμί» του χάρτη – ποια είναι τα πρωτεύοντα / κύρια θέματα που θα μας απασχολήσουν σ’ αυτή τη ζωή – και να τα ερμηνεύουμε σ’ ένα βαθύτερο επίπεδο. Κάνουμε τις πρώτες προσπάθειες για συνδυασμό – σύνθεση ερμηνειών (άξονες – δίπολα Πλούτωνα / Δεσμών), αλλά στο μεγαλύτερο μέρος εξακολουθούμε να ασχολούμαστε με την ερμηνεία δύο μόνο συμβόλων κάθε φορά. Ο σκοπός σ’ όλο τον 2ο κύκλο δεν είναι ο συνδυασμός και η σύνθεση, αλλά η εκβάθυνση (το να μάθουμε ποιο είναι το πραγματικό και βαθύτερο νόημα πίσω από τις περιφερειακές ερμηνείες). Μαθαίνουμε καινούργιες τεχνικές (όπως οι φάσεις των πλανητών, οι συγκλίνουσες – αποκλίνουσες όψεις κλπ) και επανερχόμαστε - εμβαθύνουμε – μαθαίνουμε περισσότερα – «τελειοποιούμε» τις προηγούμενες.

 

Ο κάθε κύκλος επεκτείνει και επαυξάνει τα όσα μάθαμε στον προηγούμενο.

 

 

 

 

 

 

 

ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ:

 

Η συνειδητότητά μας αυξάνεται περισσότερο – αρχίζουμε να βλέπουμε ποιες είναι οι βασικές ψευδαισθήσεις μας (ταυτίσεις / απωθήσεις / αντιστάσεις) – το πόσο πολύ είμαστε ταυτισμένοι μ’ αυτές τις ψευδαισθήσεις – το πόσο πολύ πολεμάμε / αντιστεκόμαστε και δεν αποδεχόμαστε πραγματικά κάποιες πλευρές του εαυτού μας – και ανακαλύπτουμε την «αλήθεια» και το «γιατί» πίσω απ’ όλα αυτά που μας συμβαίνουν.

 

 

 

Στον 2ο κύκλο μαθαίνουμε για τα βαθύτερα νοήματα των συμβόλων, κάνουμε μια πρώτη προσπάθεια για σύνθεση, αλλά δεν επιχειρούμε (ακόμα) να συνδυάσουμε – συνθέσουμε – ερμηνεύσουμε πιο σύνθετους συνδυασμούς ή ολόκληρο τον χάρτη.

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

2ου ΚΥΚΛΟΥ - ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Ο ΑΝΑΖΗΤΗΤΗΣ ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»

 

 

 

13ο

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ

 

Εξωτερικοί πλανήτες και Εξέλιξη – Πλανήτες και συνειδητότητα – Εξελικτικά στάδια της Ψυχής – Κίνηση πλανητών – Εξωτερικοί πλανήτες και γενιές- Ερμηνείες Ουρανού – Ποσειδώνα – Δία σε ζώδια / οίκους.

 

14ο

 

ΚΑΡΜΑ - ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ – ΑΝΑΔΡΟΜΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ

 

Η έννοια του Κάρμα- Επιθυμίες και εξέλιξη – Ο νόμος της αποστασιοποίησης – Ανάδρομοι πλανήτες.

 

15ο

 

ΠΛΟΥΤΩΝΑΣ – 1Ο ΜΕΡΟΣ

 

Πλούτωνας και γενιές – Επιθυμίες διαφοροποίησης / ένωσης – Αντιδιαμετρικό σημείο – Το Εξελικτικό ταξίδι της Ψυχής – Άξονες / δίπολα του Πλούτωνα.

 

16ο

 

ΠΛΟΥΤΩΝΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

 

Πλούτωνας και Δεσμοί της Σελήνης – Διαφορές ανάμεσα στους δύο άξονες – Το γήινο ταξίδι και το ταξίδι της Ψυχής – Κύριοι άξονες και ενσάρκωση – Ερμηνεία των αξόνων.

 

17 ο

 

 

ΠΛΟΥΤΩΝΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ

 

Πλούτωνας και Μηχανισμοί Άμυνας - Οι παγίδες του «Εγώ» - Η Εξελικτική εξίσωση – Σχετικοί πλανήτες των Δεσμών της Σελήνης – Περισσότερες λεπτομέρειες για το ταξίδι – Πλούτωνας στις πρώτες / τελευταίες μοίρες.

 

18ο

 

ΚΥΚΛΟΙ ΠΛΑΝΗΤΩΝ

 

Συγκλίνουσες και αποκλίνουσες όψεις – Κύκλοι πλανητών – Φάση απομάκρυνσης – Φάση προσέγγισης – Ερμηνεία όψεων και συνειδητότητα – Μικτές όψεις.

 

19ο

 

ΑΡΗΣ - ΠΛΟΥΤΩΝΑΣ

 

Ημιτετράγωνο – Ενάμιση τετράγωνο – Οι 8 υπο – φάσεις – Χαρακτηριστικά και περιγραφή των υπο – φάσεων – Οι κύκλοι Άρη / Πλούτωνα – Πόσες ζωές έχουμε ασχοληθεί με το τρέχον καρμικό μας θέμα - Κατακλυσμικά γεγονότα – Βαθμός συνειδητότητας σε σχέση με το καρμικό μας θέμα.

 

20ο

 

ΦΙΛΤΡΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ

 

Τα φίλτρα της συνειδητότητας – Κυκλικές και σπειροειδείς διαδικασίες – Υποκειμενική «αλήθεια» και «πραγματικότητα» - Προβολές και «ξαφνικά» γεγονότα – Αύξηση της συνειδητότητας σε στάδια – Πρόθεση και προσοχή – Μηνύματα από το Σύμπαν – Επαναλαμβανόμενες κυκλικές διαδικασίες.

 

21ο

 

ΒΑΘΥΤΕΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

 

Περιφερειακές / Βαθύτερες ερμηνείες – Διαφορές / ομοιότητες – Μέθοδοι εύρεσης βαθύτερων ερμηνειών – Εμπειρική / Διανοητική μέθοδος – Αρσενικά / Θηλυκά στοιχεία – Ο πυρήνας.

 

22ο

 

ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΕΑΥΤΟΣ ΣΕ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

 

Βαθύτερες ερμηνείες του Ήλιου – Γήινος εαυτός και Εαυτός σε ισορροπία – Το σύμβολο της Γης – Ήλιος και Ψυχή – Πως ερχόμαστε σε επαφή με τον Εαυτό μας σε ισορροπία – Η βιωματική μέθοδος – Εξελικτικές ερμηνείες του Ήλιου – Ήλιος και άξονες Δεσμών / Πλούτωνα.

23ο

 

ΣΕΛΗΝΗ – ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

 

Σελήνη / Βαθύτερες ερμηνείες – Όχημα της Ψυχής – Επιθυμίες του Εγώ – Πολική Σελήνη – Η Σελήνη και το εξελικτικό ταξίδι – Συνειδητότητα και Σελήνη – Απεξάρτηση από τις επιθυμίες – Αποφυγή των πληγών – Βαθύτερες ερμηνείες των όψεων της Σελήνης – Σελήνη και σχέσεις.

 

24ο

 

ΚΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ

 

Κρόνος και εξέλιξη – Μεταίχμιο στο ταξίδι της Ψυχής – Κρόνος και εξωτερικοί πλανήτες  - Ανευθυνότητα / Υπευθυνότητα – Τα δύο πρόσωπα και ο εξελικτικός ρόλος του Κρόνου  - Όψεις του Κρόνου – Κρόνος και σχέσεις.

 

25ο

 

Ο ΑΝΑΖΗΤΗΤΗΣ ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»

 

Επαναληπτικό – συμπληρωματικό  των μαθημάτων 13 – 24

 

                                                                                                                                                                             

Επιστροφή στην αρχή

 

---

 

3ος κύκλος: ΤΟ «ΤΕΛΟΣ» ΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Σύγκλιση των πόλων  - Ισορροπία των «αντιθέτων» - Πυρήνας

(Από τον περιφερειακό στον πραγματικό εαυτό).

Μαθήματα 26 - 37

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ:

 

Στον κύκλο αυτό, βλέπουμε πως λειτουργούν τα πράγματα στη φύση – αλλά και στην ανθρώπινη εμπειρία. Μαθαίνουμε για τον Φυσικό νόμο και το πώς αντιστεκόμαστε τις περισσότερες φορές σ’ αυτόν (με τις συνέπειες που αυτό έχει). Βλέπουμε ποιος είναι ο πραγματικός μας Εαυτός (κέντρο, πυρήνας) και πως μπορούμε να έρθουμε σ’ επαφή μαζί του. Συνειδητοποιούμε ότι ο περιφερειακός εαυτός δεν είναι τίποτα άλλο από μια ψευδαίσθηση -  που συνεχίζει να μας φαίνεται «αληθινή» όσο εξακολουθούμε να ταυτιζόμαστε μαζί της.

 

 

 

 

 

 

 

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΑ:

 

Α’ μέρος: Συνειδητότητα Χείρωνα – Φυσικός νόμος – Πυρήνας

 

Μελετάμε τον Χείρωνα στο γενέθλιο ωροσκόπιο – τους βαθύτερους συμβολισμούς του, την αποκοπή από την Πηγή και τις ατομικές πληγές – κενά μας, καθώς και την θεραπεία – το Δώρο που υπάρχει μέσα σε κάθε πληγή. Μαθαίνουμε για τα στάδια αύξησης της συνειδητότητας – τα χαρακτηριστικά / ψευδαισθήσεις που υπάρχουν στο κάθε στάδιο, καθώς και το πώς γίνεται η μετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο. Μαθαίνουμε για την συνειδητότητα του Χείρωνα και το πώς ερχόμαστε σε επαφή με τον πυρήνα μας. Ερμηνεύουμε τον Χείρωνα στο γενέθλιο ωροσκόπιο, εξετάζοντας την θέση του (σε ζώδιο – οίκο – όψεις με άλλους πλανήτες) και συνδυάζοντας την ερμηνεία αυτή με τους κύριους άξονες – δίπολα (του Πλούτωνα και των Δεσμών). Βλέπουμε ποιος είναι ο ρόλος του Χείρωνα στις διάφορες σχέσεις μας. Κάνουμε μια ανακεφαλαίωση στα όσα έχουμε μάθει μέχρι τώρα, βλέπουμε ποια είναι η Βασική Θεωρία της π - Astrology και το πώς εφαρμόζεται αυτή, στον τρόπο αναγραφής των διάφορων συμβόλων.

 

Β’ μέρος: Εφαρμογές του Φυσικού νόμου - Ωροσκόπιο Σκιάς / Πυρήνα

 

Εφαρμόζουμε τα όσα μάθαμε για τον Φυσικό νόμο τον Χείρωνα και τον πυρήνα, εμβαθύνοντας ακόμα περισσότερο στις ερμηνείες των διάφορων συμβόλων. Μαθαίνουμε για τα βαθύτερα νοήματα του 12ου οίκου και για τις υπο – προσωπικότητες / ψευδαισθήσεις μας. Κατανοούμε καλύτερα τα όσα έχουμε μάθει μέχρι τώρα και μαθαίνουμε καινούργιες τεχνικές – «εργαλεία», όπως το ωροσκόπιο της Σκιάς και το ωροσκόπιο του πυρήνα. Μαθαίνουμε πώς να συνδυάζουμε τα διάφορα στοιχεία ενός ωροσκοπίου και πώς να ερμηνεύουμε πιο σύνθετους συνδυασμούς. Έχουμε πλέον στη διάθεσή μας όλες τις τεχνικές και τα «εργαλεία» για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη σύνθεση και να ερμηνεύσουμε ένα οποιοδήποτε ωροσκόπιο με τη μέθοδο της π - Astrology.

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙ «ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΜΕ»:

 

Τελειώνοντας τον 3ο κύκλο είμαστε σε θέση να ερμηνεύουμε  μεμονωμένα όλα τα στοιχεία που υπάρχουν σ’ ένα ωροσκόπιο – λαβαίνοντας υπόψη και το Εγώ και την Σκιά – ξέροντας συγχρόνως ότι αυτά είναι μόνο περιγραφές του περιφερειακού «εαυτού» κι ότι δεν είναι ο πραγματικός Εαυτός μας. Έχουμε μάθει όλες τις «τεχνικές», έχουμε όλα τα «εργαλεία» που χρειαζόμαστε, έχουμε αποκτήσει κάποια πείρα στο πώς να συνδυάζουμε τους διάφορους συμβολισμούς, αλλά δεν προχωράμε ακόμα στην πλήρη σύνθεση – ερμηνεία ενός χάρτη. Μας λείπει η μέθοδος – ο συγκεκριμένος τρόπος – με τον οποίο συνθέτουμε και συνδυάζουμε τα όσα έχουμε μάθει, έτσι ώστε να ερμηνεύσουμε πλήρως ένα ωροσκόπιο. Τη μέθοδο ερμηνείας της π - Astrology, δεν την μαθαίνουμε – παρά μόνον στον 4ο κύκλο – επίπεδο.

 

 

 

 

 

 

 

ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ:

 

Αρχίζουμε σταδιακά να αποταυτιζόμαστε και να αποδεχόμαστε όλα μας τα κομμάτια (χωρίς να προσπαθούμε να «απαλλαγούμε» απ’ αυτά), συνειδητοποιώντας ότι δεν είμαστε αυτά τα «κομμάτια». Παραμένουμε όλο και πιο πολύ στο κέντρο μας.

 

 

 

 

Στον 3ο κύκλο, έχουμε πια καταλάβει πως λειτουργούν τα πράγματα, έχουμε αποκτήσει πείρα και έχουμε στη διάθεσή μας όλες τις «τεχνικές» και τα «εργαλεία» ερμηνείας ενός χάρτη, αλλά δεν προχωράμε ακόμα στην πλήρη σύνθεση και ερμηνεία.

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

3ου ΚΥΚΛΟΥ - ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΤΟ «ΤΕΛΟΣ» ΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

 

 

 

 

Α’ ΜΕΡΟΣ: Συνειδητότητα Χείρωνα – Φυσικός νόμος – Πυρήνας

26ο

 

ΧΕΙΡΩΝΑΣ – 1Ο ΜΕΡΟΣ – ΟΙ ΠΛΗΓΕΣ

 

Συμβολισμοί του Χείρωνα – Πληγές – Κάθοδος στην ύλη / διαχωρισμός – Φόβοι – Κενά – Χαμηλή συνειδητότητα – Η πάλη με τον εαυτό μας.

 

27ο

 

ΧΕΙΡΩΝΑΣ – 2Ο ΜΕΡΟΣ – Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 

Χείρωνας και θεραπεία – Αυξημένη συνειδητότητα – Βαθύτερα νοήματα του Χείρωνα – Απώθηση / αποδοχή – Η ένωση των «αντιθέτων» - Αποδοχή όλων μας των κομματιών – Εμπόδια / στάδια αύξησης της συνειδητότητας κατά τη διαδικασία της «επανένωσης».

 

28ο

 

 

ΧΕΙΡΩΝΑΣ – 3Ο ΜΕΡΟΣ – ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ ΧΕΙΡΩΝΑ

 

Υψηλή συνειδητότητα (συνειδητότητα – Χείρωνα) – Κρίσεις και συνάψεις του εγκεφάλου – Πυρήνας (πραγματικός Εαυτός) – Πύλες για την συνειδητότητα του Χείρωνα – 3 μορφές συνειδητότητας.

 

29ο

 

 

ΧΕΙΡΩΝΑΣ – 4Ο ΜΕΡΟΣ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ

 

Ο μέσος όρος – Εξατομίκευση – Πνευματικότητα – Κλίμακα συνειδητότητας και Χείρωνας – Συζυγίες / Αντιθέσεις και Χείρωνας – Ανακεφαλαίωση στο ταξίδι – Ο άνθρωπος και το Ολον .

 

30ο

 

 

ΧΕΙΡΩΝΑΣ – 5Ο ΜΕΡΟΣ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΩΝΑ

 

Πρακτικές συμβουλές και οδηγίες για την αντιμετώπιση του Χείρωνα – Συνήθεις ερωτήσεις – Η Αιώνια Ισορροπία – Οι «εξισώσεις» του Χείρωνα – Εξελικτική ερμηνεία του Χείρωνα στο ωροσκόπιο – Τα δυο σενάρια – Χείρωνας και κύριοι άξονες – Χείρωνας και σχέσεις.

 

31ο

 

Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ – Η ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ  π - ASTROLOGY

 

Ο Φυσικός νόμος - ο άξονας 3/9 – Οι ψευδαισθήσεις της ανθρωπότητας –  Πως ερμηνεύουμε υποκειμενικά τον Φυσικό νόμο και πως αντιστεκόμαστε σ’ αυτόν - Συνέπειες του φυσικού νόμου  - Η Βασική Θεωρία της π - Astrology – Αστρολογικοί συμβολισμοί / ένας νέος τρόπος αναγραφής των συμβόλων.

 

 

Β’ ΜΕΡΟΣ: Εφαρμογές του Φυσικού νόμου - Ωροσκόπιο Σκιάς / Πυρήνα

32ο

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ – ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ – 12Ος ΟΙΚΟΣ

 

Εφαρμογές του φυσικού νόμου στην  π - Astrology – Βαθύτερες ερμηνείες δίπολων / αξόνων / ζωδίων / οίκων / όψεων – Βαθύτερα νοήματα και κυκλικές / σπειροειδείς διαδικασίες – Ψευδαισθήσεις και 12ος οίκος / Ποσειδώνας / Ιχθείς – Το «τέλος» της αναζήτησης και η αρχή της Αλήθειας.

 

33ο

 

ΥΠΟ -ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ / Ο ΑΞΟΝΑΣ 5 /11 – ΛΕΩΝ / ΥΔΡΟΧΟΟΣ – ΗΛΙΟΣ / ΟΥΡΑΝΟΣ

 

Υπο – προσωπικότητες – Διάφοροι τύποι / ομάδες ανθρώπων – Κυρίαρχες και δευτερεύουσες υπο – προσωπικότητες - Βαθύτερα νοήματα και μηχανισμός λειτουργίας των όψεων – Περιφερειακός εαυτός και πυρήνας – Ο ρόλος του άξονα / δίπολου 5 – 11 / Λέοντα – Υδροχόου και του Ήλιου / Ουρανού.  Μια πρώτη σύνθεση των διαφόρων στοιχείων του χάρτη.

 

34ο

 

ΤΟ ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ ΣΚΙΑΣ

 

Το ωροσκόπιο της Σκιάς – Κατασκευή / ερμηνεία – Βαθμός ταύτισης / απώθησης και πως σημειώνεται στο ωροσκόπιο της Σκιάς – Σύγκριση του γενέθλιου ωροσκοπίου με το ωροσκόπιο της Σκιάς – Εφαρμογές – αναλυτικά παραδείγματα ερμηνείας.

 

35ο

 

ΤΟ ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ

 

Το ωροσκόπιο του πυρήνα – Ερμηνεία / εφαρμογές – Πως συνδέεται με το γενέθλιο ωροσκόπιο και το ωροσκόπιο της Σκιάς – Βιωματική μέθοδος επαφής με τον πυρήνα – Ο πραγματικός Εαυτός.

 

36ο

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ  - ΟΨΕΙΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Νο 2

 

Ερμηνεία σύνθετων συνδυασμών – Πως ερμηνεύουμε περισσότερα σύμβολα (πάνω από δύο) – Αστρολογική γραμματική – Συνδυασμός στοιχείων και τεχνικών – Ερμηνεία σύνθετων ενεργειακών κυκλωμάτων - Προετοιμασία για την σύνθεση και την πλήρη ερμηνεία ενός χάρτη.

 

37ο

 

ΤΟ «ΤΕΛΟΣ» ΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

 

Επαναληπτικό μάθημα όλων των προηγούμενων κύκλων.

 


Επιστροφή στην αρχή

 

---

 

 

4ος κύκλος: Ο «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ» ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Σύνθεση ερμηνείας – «Εμείς» και οι «Άλλοι»

(σχέσεις, γονείς, διελεύσεις πλανητών κλπ.)

Μαθήματα 38 – 50

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ:

 

Στον κύκλο αυτό συνθέτουμε τα όσα μάθαμε στους προηγούμενους κύκλους και μαθαίνουμε τη βασική μέθοδο ερμηνείας ενός χάρτη με τον Εξελικτικό - Ενεργειακό τρόπο. «Φεύγουμε» σταδιακά από τον εγωιστικό εαυτό μας και μελετάμε με μια πιο «ξεκάθαρη» ματιά τη σχέση μας με τους «Άλλους» (ανθρώπους, ιδέες, σχέσεις, γονείς, διελεύσεις πλανητών κλπ).

 

 

 

 

 

 

 

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΑ:

 

Α’ μέρος: Σύνθεση – μέθοδος ερμηνείας της  π - Astrology

 

Μαθαίνουμε με λεπτομέρειες το πώς ερμηνεύουμε ένα ωροσκόπιο με τη μέθοδο της π - Astrology. Με ποια συγκεκριμένη σειρά εφαρμόζουμε τις διάφορες τεχνικές που μάθαμε στους προηγούμενους κύκλους, το τι πρέπει να προσέξουμε και το πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε στον αναλυόμενο, έτσι ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα και να τον βοηθήσουμε πραγματικά ν’ αυξήσει την συνειδητότητά του – χωρίς να ενισχύουμε τις ψευδαισθήσεις του – ή να «παρεμβάλλονται» στην διαδικασία οι δικές μας (να μην κρίνουμε ή να συμβουλεύουμε κάποιον προβάλλοντας σ’ αυτόν τα δικά μας απωθημένα κομμάτια – τα κόμπλεξ μας κλπ).

 

Β’ μέρος: Οι «Άλλοι» - Σχέσεις, γονείς, διελεύσεις πλανητών

 

Μόνο όταν αποκτήσουμε αρκετή πείρα στην ερμηνεία ενός ατομικού ωροσκοπίου, θα είμαστε σε θέση να εξετάζουμε – συνδυάζουμε δύο ή περισσότερα ωροσκόπια. Μετά την σύνθεση και την εκμάθηση της μεθόδου ερμηνείας ενός χάρτη, προχωράμε στον συνδυασμό δύο (ή περισσοτέρων) ωροσκοπίων. Μαθαίνουμε για τα διάφορα είδη σχέσεων, τις ψευδαισθήσεις που έχουμε γι’ αυτές, για το πόσο πολύ μπερδεύουμε και συγχέουμε την έννοια της «αγάπης» με τον σαδομαζοχισμό (τύψεις – ενοχές κλπ) – ποια είναι τα «στάδια» μιας ερωτικής σχέσης (και σε ποιο στάδιο «κολλάμε» συνήθως), καθώς και τεχνικές ανάλυσης των σχέσεων (συναστρία, composite chart, μέθοδος προβολών / ταυτίσεων – απωθήσεων, μεσοδιάστημα Ήλιου / Σελήνης κλπ). Τέλος ασχολούμαστε με τις διελεύσεις των πλανητών (τη σχέση τους με το γενέθλιο ωροσκόπιο, καθώς και με το ωροσκόπιο της Σκιάς και του πυρήνα) και μαθαίνουμε τεχνικές ανάλυσης των διελεύσεων αυτών  – και το πως αυτές μας βοηθούν ν’ «αυξήσουμε» την συνειδητότητά μας και να «εξελιχθούμε».

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙ «ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΜΕ»:

 

Τελειώνοντας τον 4ο κύκλο (και όλη την σειρά των μαθημάτων) είμαστε σε θέση να ερμηνεύουμε έναν χάρτη, όπως και να συνδυάζουμε - ερμηνεύουμε δύο ή περισσότερους χάρτες με τη μέθοδο της π - Astrology. Οι ερμηνείες μας είναι ουσιαστικές (σ’ ένα «βαθύτερο» επίπεδο) – γιατί ο περιφερειακός μας εαυτός «παρεμβαίνει» ελάχιστα στην όλη διαδικασία. Βρισκόμαστε σ’ επαφή με το κέντρο μας ενώ «αναλύουμε», «μιλάμε» απ’ την μεριά του παρατηρητή (κι όχι μέσω κάποιου κομματιού μας με το οποίο είμαστε ταυτισμένοι ή έχουμε απωθήσει). Ασχολούμαστε με τον περιφερειακό «εαυτό» (τον δικό μας ή των άλλων) - γνωρίζοντας ότι είναι μια ψευδαίσθηση – παρατηρώντας τον από απόσταση χωρίς να ταυτιζόμαστε τόσο πολύ μ’ αυτόν, χωρίς να αισθανόμαστε πια τόσο πολύ «δέσμιοί» του.

 

 

 

 

 

 

 

ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ:

 

Ζούμε όλο και περισσότερο στο ΤΩΡΑ, βιώνοντας ότι μας συμβαίνει – αναγνωρίζοντας την ισορροπία και την αρμονία που υπάρχει μέσα στο καθετί στο Σύμπαν – χωρίς να δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία στις ψευδαισθήσεις του περιφερειακού «εαυτού».

 

 

 

Στον 4ο κύκλο, μαθαίνουμε να ερμηνεύουμε πλήρως ένα ωροσκόπιο (ή οποιοδήποτε συνδυασμό ωροσκοπίων) με τη μέθοδο της π - Astrology, έχοντας συγχρόνως επίγνωση ότι τίποτα απ’ αυτά που «βρίσκουμε» δεν έχει και τόσο ιδιαίτερη σημασία για την εξέλιξή μας.

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

4ου ΚΥΚΛΟΥ - ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Ο «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ» ΑΝΘΡΩΠΟΣ

 

 

 

 

 

Α’ ΜΕΡΟΣ: Σύνθεση – Μέθοδος ερμηνείας της π - Astrology

38ο

 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ  – 1Ο ΜΕΡΟΣ – Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

 

Συνδυασμός των τεχνικών και σύνθεση – Με ποια «σειρά» τις εφαρμόζουμε – Πως αξιολογούμε τα ζητήματα / θέματα ενός χάρτη – Κλίμακα ποσοστών ταύτισης / απώθησης – Αρχικά συμπεράσματα.

 

39ο

 

ΣΥΝΘΕΣΗ  – 2Ο ΜΕΡΟΣ – ΤΑ ΤΡΙΑ ΩΡΟΣΚΟΠΙΑ / ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

Χρήση και συνδυασμός των τριών ωροσκοπίων (γενέθλιο – ωροσκόπιο Σκιάς – ωροσκόπιο πυρήνα) – προετοιμασία ερωτηματολόγιου – συνέντευξη με τον αναλυόμενο – σταθεροποίηση πιθανοτήτων.

 

40ο

 

ΣΥΝΘΕΣΗ – 3Ο ΜΕΡΟΣ – Η ΜΕΘΟΔΟΣ

 

Η παρουσίαση της μεθόδου ερμηνείας της π - Astrology – Τα «λεπτά» σημεία που θέλουν ιδιαίτερη προσοχή – εφαρμογές σε διάφορα ωροσκόπια / αναλυτικά παραδείγματα.

 

41ο

 

ΣΥΝΘΕΣΗ  – 4Ο ΜΕΡΟΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

Συμπεράσματα – Τι πρέπει να προσέχουμε κατά την εφαρμογή της μεθόδου – Πως αντιμετωπίζουμε τις αντιστάσεις (ψευδαισθήσεις / ταυτίσεις / απωθήσεις) των αναλυόμενων – πως στρέφουμε την προσοχή τους στα απωθημένα τους κομμάτια και τον πυρήνα τους – Διάφορα παραδείγματα / περιπτώσεις.

 

 

Β’ ΜΕΡΟΣ: Οι «Άλλοι» - Σχέσεις, γονείς, διελεύσεις πλανητών

42ο

 

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ «ΑΛΛΟΙ» - ΣΧΕΣΕΙΣ – 1Ο ΜΕΡΟΣ / Η ΘΕΩΡΙΑ

 

Η βασική θεωρία - Τα είδη των σχέσεων – Πως οι σχέσεις μας φέρνουν σε επαφή με ολόκληρο τον εαυτό μας – Αύξηση συνειδητότητας και σχέσεις – Τα τρία στάδια μιας ερωτικής σχέσης.

 

43ο

 

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ «ΑΛΛΟΙ» - ΣΧΕΣΕΙΣ – 2Ο ΜΕΡΟΣ / Η ΠΡΑΞΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

 

Βασικές τεχνικές συνδυασμού δύο ωροσκοπίων – Συναστρία – Χείρωνας και σχέσεις – Ταυτίσεις / απωθήσεις και αλληλεπίδραση ενεργειακών κυκλωμάτων – Η σημασία των Δεσμών στις σχέσεις.

 

44ο

 

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ «ΑΛΛΟΙ» - ΣΧΕΣΕΙΣ – 3Ο ΜΕΡΟΣ / ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

 

Σύνθετες τεχνικές – Μεσοδιαστήματα / συνδυαστικό ωροσκόπιο – Μεσοδιάστημα Ήλιου / Σελήνης  - Κύκλοι πλανητών και σχέσεις – Εφαρμογές / αναλυτικά παραδείγματα.

 

45ο

 

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ «ΑΛΛΟΙ» - ΣΧΕΣΕΙΣ – 4Ο ΜΕΡΟΣ / ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

Σύνθεση και συνδυασμός των τεχνικών – Συμπεράσματα – Πρακτικές εφαρμογές – Πως αντιμετωπίζουμε τις αντιστάσεις που έχει κάποιος όσον αφορά τις σχέσεις του – Παραδείγματα.

 

46ο

 

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ / ΓΟΝΕΙΣ – ΠΑΙΔΙΑ – ΑΔΕΡΦΙΑ

 

Σχέσεις μεταξύ των μελών μιας οικογένειας – Οικογένεια και Σκιά – Μεταβίβαση και αλληλεπίδραση ρόλων ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας – Μηχανισμοί άμυνες και προβολές στην οικογένεια – Το «κάρμα» της οικογένειας – Το μέλος «λύση / κλειδί».

 

47ο

 

ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ ΠΛΑΝΗΤΩΝ – 1Ο ΜΕΡΟΣ / Η ΘΕΩΡΙΑ – ΚΥΚΛΟΙ ΠΛΑΝΗΤΩΝ Νο 2

 

Η βασική θεωρία των διελεύσεων – Χρονικές «πύλες» αύξησης συνειδητότητας – Το «πεπρωμένο – μοίρα» και η «ελεύθερη» βούληση – Από τις ψευδαισθήσεις στην πραγματικότητα - Οι κύκλοι των πλανητών και η εξέλιξη (2ο μέρος) – Προετοιμασία για τις πρακτικές εφαρμογές – Συμπεράσματα.

 

48ο

 

ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ ΠΛΑΝΗΤΩΝ – 2Ο ΜΕΡΟΣ / Η ΠΡΑΞΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

 

Βασικές τεχνικές ερμηνείας των διελεύσεων με τη μέθοδο της π - Astrology – Οι τρεις φάσεις και οι ανάδρομοι πλανήτες – Ο ρόλος των εξωτερικών πλανητών – Πώς να αποφεύγετε να κάνετε προβλέψεις – Η «αλήθεια» και η βίωση του τώρα – Πώς να στρέφετε την προσοχή του αναλυόμενου στο τι πραγματικά συμβαίνει – Από το προσωπικό «δράμα» (προσωπική «ιστορία») στην βίωση του πραγματικού Εαυτού.

 

49ο

 

ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ ΠΛΑΝΗΤΩΝ – 3Ο ΜΕΡΟΣ / ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

Σύνθετες τεχνικές – Προοδευμένα ωροσκόπια – Κύκλοι Ήλιου / Σελήνης – Κύκλοι Κρόνου και αύξηση συνειδητότητας – Τα «κρίσιμα» χρόνια στην ζωή κάποιου – Συμπεράσματα – Αναλυτικά παραδείγματα / εφαρμογές.

 

50ο

 

Ο «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ» ΑΝΘΡΩΠΟΣ

 

Επανάληψη και προετοιμασία για τις τελικές εξετάσεις (πάνω στην ύλη και των τεσσάρων κύκλων / επιπέδων).

 

 

Επιστροφή στην αρχή

 

 

 

Επιστροφή στα Μαθήματα της π - Astrology

 

 

---

 

 

Μαθήματα π - Astrology ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ

(ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ Ή ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)Ή ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.

 

Δείτε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για τα μαθήματα  ΕΔΩ , ή ένα ΔΕΙΓΜΑ των μαθημάτων  ΕΔΩ…

 

 

© Copyright 2013 - 3102  Γ. Καλοκύρης  - Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή αναδημοσίευσή του, σε οποιοδήποτε μέσο μετά ή άνευ επεξεργασίας.